Czy optymalizacja podatkowa uzyskana przy okazji czynności racjonalnej gospodarczo, jest obejściem prawa podatkowego?

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przedsiębiorca może, planując działania gospodarcze, brać pod uwagę dodatkowy „bonus” w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych? Czy jednak optymalizacja podatkowa stanowi obejście prawa podatkowego, a zatem spotka się z restrykcyjną reakcją skarbówki? nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 17 stycznia 2019 r. (I SA/Sz 792/18) Podstawowym celem zasady … Dowiedz się więcej

Jaki prywatny telefon może mieć w kieszeni funkcjonariusz KAS?

przywłaszczenie znalezionego telefonu

Taka ciekawostka: jaki prywatny telefon lub tablet może mieć przy sobie funkcjonariusz KAS? Prawidłowa odpowiedź brzmi — właściwie dowolny, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem służby zgłosi go przełożonemu. Nie zwróciłbym uwagę na ten detal, gdyby nie opublikowane wczoraj rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie … Dowiedz się więcej

O tym, że nie ma się co cieszyć ze zwiększenia wpływów budżetowych

Zwiększone wpływy budżetowe

Tak mnie właśnie naszło: odtrąbiono sukces, bo fiskus odnotował rekordowe wpływy z podatku VAT, a jednak — pomimo wielkiego sukcesu programu 500-plus oraz wyższej płacy minimalnej — bezrobocie spadło do nienotowanego od dziesięcioleci poziomu 7,7%. Zwiększone wpływy budżetowe zawdzięczamy uszczelnieniu systemu podatkowego: surowej karalności wystawiania lewych faktur, wprowadzeniu klauzuli o unikaniu opodatkowania, nowości w postaci odwróconego VAT-u oraz JPK, który … Dowiedz się więcej

Preambuła do ustawy (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już w Dz.U.)

„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych, uchwala się, co następuje:” — preambuła do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej … Dowiedz się więcej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a OP)

A więc stało się: w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy wprowadzające coś co nazwano klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 846) — mnie zaś wychodzi na to, że to po prostu klauzula o ułatwianiu życia skarbówce. Dość trudną i … Dowiedz się więcej