Zlecanie dodatkowych prac, ponad zakres wynikający z pisemnej umowy, nie zawsze wymaga pisemnych ustaleń

zlecanie dodatkowych prac

Cy zlecanie dodatkowych prac, ponad spisaną w umowie listę, wymaga — jeśli w tej samej umowie zastrzeżono, że każda zmiana następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności — ustaleń na piśmie? Czy jednak wystarczy, że zamawiający wskaże ich zakres, wykonawca przyjmie i określi swoje wynagrodzenie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2020 r., … Czytaj dalej

Zmiana umowy bez zachowania zastrzeżonej formy pisemnej też może być skuteczna — jeśli strony zgodnie to postanowią

zasada pactum de forma

Czy umowne zastrzeżenie, że każda zmiana jej treści wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (zasada pactum de forma) oznacza niedopuszczalność — zgodnych acz niepisemnych — ustaleń? Czy jednak strony mogą na tyle swobodnie kształtować swe relacje, że zmiana treści umowy może nastąpić w drodze — dorozumianych, lecz nadal zgodnych — działań? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Słowo „pożyczka” w tytule przelewu wystarczy jako dowód udzielenia pożyczki

Stare i dobre pytanie: czy tytuł przelewu może posłużyć jako dowód udzielenia pożyczki — czy jednak niezbędny jest pisemny dokument podpisany przez obie strony? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 1377/16). Spór dotyczył zwrotu pożyczki udzielonej na podstawie ustnie zawartej umowy: kobieta zobowiązała się pożyczyć dobremu znajomemu … Czytaj dalej

Czy można ustnie zmienić pisemną umowę?

Załóżmy, że dziś podpisałem umowę o współpracy, aby zaraz po nowym roku ustalić na gębę z kontrahentem nowe warunki usług. Nieco podchwytliwe pytanie brzmi: czy możliwa jest ustna zmiana umowy zawartej pisemnie — czy też skoro umowa była na piśmie, to można zmienić ją tylko w formie pisemnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 listopada … Czytaj dalej

Elektroniczna forma czynności prawnej (art. 78(1) kc)

Zbierałem się i zbierałem do skrobnięcia jeszcze paru zdań o nowościom w kodeksie cywilnym, które weszły w życie 3 tygodnie temu („Kodeks cywilny: forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej już w Dzienniku Ustaw”) — i chyba dobrze się stało, że troszkę poczekałem, bo oto lada dzień definicja formy elektronicznej ulegnie pewnym zmianom — a to … Czytaj dalej