Czy robienie zdjęć telefonem — podczas prowadzenia samochodu — jest wykroczeniem?

Robienie zdjęć telefonem podczas prowadzenia samochodu

Zabronione i karalne jest korzystanie przez kierowcę z telefonu podczas prowadzenia samochodu. A robienie zdjęć — tym samym telefonem? (nieprawomocny wyrok SR w Bełchatowie z 5 czerwca 2023 r., II W 122/23). Sprawa zaczęła się od wjechania jakiegoś samochodu do przydrożnego rowu i interwencji pomocy drogowej, którą zabezpieczali policjanci. Miejsce wypadku omijały, w lekkim korku, przejeżdżające pojazdy — … Dowiedz się więcej

Czy firmy będą miały wgląd w zdjęcia klientów pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych?

Krótko i na temat, bo niektórzy się ucieszą, a inni zmartwią: projektowana ustawa z rozwojem e-administracji w tytule to nie tylko Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych, ale też udostępnienie niektórym firmom fotografii z dowodu osobistego — na potrzeby weryfikacji tożsamości klientów (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. … Dowiedz się więcej

Czy performans artystyczny to utwór — i czy „sztuka zawłaszczania” oznacza, że zawłaszczanie jest procesem twórczym?

Czy wykorzystanie cudzej twórczości w sposób sprzeczny z intencją autora może być potraktowane jako bezprawne zawłaszczenie utworu? Czy jako utwór może być traktowany performans artystyczny — czy na to miano zasługuje tylko fotografia dokumentująca działania twórcy? Czy zatem przetworzenie jednego kadru dokumentującego działania artystyczne może prowadzić do naruszenia autorskich praw osobistych? I, wcale nie na marginesie: czy … Dowiedz się więcej

Penalizacja patostreamingu (projekt)

Krótko i na temat, bo to zawsze może się przydać: do Izby Poselskiej wpłynął projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący karalność patostreamingu — rozumianego jako rozpowszechnianie w sieci filmików lub nagrań dźwiękowych prezentujących popełnienie poważnego przestępstwa na szkodę innej osoby, ale też znęcanie się nad zwierzętami (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: … Dowiedz się więcej

Będzie wielki powrót tablicy „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA”?

Krótko i na temat, ale to na pewno może się kiedyś przydać: w przedstawionym dziś projekcie „antyszpiegowskiej” nowelizacji prawa pojawia się — mówiąc szczerze: wraca po kilku dekadach — zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Co za tym idzie będzie można odkurzyć, odmalować tabliczki „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz … Dowiedz się więcej