Czy operator telekomunikacyjny może żądać skanu lub ksera dowodu osobistego przy podpisywaniu umowy?

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Czy RODO coś mówi o przetwarzaniu danych osobowych w postaci skanu lub ksera dowodu osobistego — na przykład przez operatorów telekomunikacyjnych, przy zawarciu umowy? Krótka odpowiedź brzmi: nie, RODO nic o tym nie mówi, co nie oznacza, że podpisując umowę na abonament komórkowy mamy obowiązek zgodzić się na kserowanie naszych dokumentów tożsamości (wyrok NSA z … Dowiedz się więcej

Czy można przetwarzać dane osobowe po żądaniu ich usunięcia — w celu wykazania, że zgoda została wcześniej prawidłowo odebrana?

Ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych zasługuje już wyłącznie na miano pomnika prawa, co jednak nie oznacza, że pewne tematy nie mogą być nadal ciekawe lub wręcz przydatne. Dziś zatem krótkie pytanie: co administrator może zrobić jeśli dostał żądanie usunięcia danych osobowych, ale chce mieć możliwość wykazania, że wcześniej zgoda była odebrana w … Dowiedz się więcej

Ujawnienie danych osobowych pracownika nie musi oznaczać naruszenia dóbr osobistych

Czy ujawnienie danych osobowych pracownika oznacza naruszenie jego dóbr osobistych? Czy wystąpienie GIODO, w którym wskazuje się na naruszenie zasad ochrony danych osobowych, jest wystarczające dla oceny, iż doszło do pogwałcenia prywatności jednostki? Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność za delikt, którego dopuścił się wynajęty szkoleniowiec? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018 r., sygn. … Dowiedz się więcej

Mój blog zbiera adresy IP użytkowników — czy to oznacza, że muszę zarejestrować zbiór danych osobowych?

Zbieranie adres IP użytkownik blog dane osobowe

Całkowicie na marginesie: czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 19 października 2016 r. (C-582/14), w którym stwierdzono, że dynamiczny adres IP przypisany użytkownikowi serwisu internetowego może stanowić — o ile usługodawca dysponuje środkami pozwalającymi na identyfikację tej osoby — dane osobowe (a serwis może przetwarzać takie dane nawet bez zgody usługobiorcy) naprawdę jest aż taką sensacją, … Dowiedz się więcej

Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (co ma zgoda pracownika do art. 22(1) kp)

Problematyka przetwarzania danych biometrycznych (np. linii papilarnych lub skanu siatkówki oka) w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy lub dostępu do miejsca pracy wraca od lat (por. Stosowanie czytników linii papilarnych przez pracodawców, w którym odniosłem się do wyroku NSA I OSK 249/09). Skoro jednak temat nie jest nadal dla wszystkich jasny, przyszedł czas na omówkę jeszcze jednego, … Dowiedz się więcej