Państwo nie może odmówić wydania dowodu osobistego swemu obywatelowi tylko przez to, że ma on miejsce zamieszkania w innym kraju UE (TSUE)

Czy władze państwowe mogą wydawać dowody osobiste swym obywatelom tylko pod warunkiem, że zamieszkują terytorium tego państwa? Czy jednak odmowa wydania dokumentu tożsamości obywatelowi państwa UE, który ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju jest sprzeczna z unijnym prawem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2024 r. w/s Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea … Dowiedz się więcej

Obowiązek wystawiania wychowanków przez kluby piłkarskie narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników (TSUE)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, iż narzucony przez UEFA obowiązek wystawiania wychowanków do składów meczowych narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2023 r. w/s SA Royal Antwerp Football Club vs. Union royale belge des sociétés de football … Dowiedz się więcej

Ograniczenie unijnej swobody podróżowania w czasie pandemii COVID-19 było zgodne z prawem (TSUE)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, że ograniczenie unijnej swobody podróżowania w czasie pandemii koronawirusa nie było sprzeczne z unijnym prawem — bo ono chroni nie tylko wolność przemieszczania się, ale też zdrowie publiczne. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 grudnia 2023 r. w/s Nordic Info … Dowiedz się więcej

Wolontariuszowi bezprawnie zatrzymanemu w pobliżu białoruskiej granicy przysługuje zadośćuczynienie

Czy dopuszczalne jest wylegitymowanie przez patrol osób, które w nocy, w lesie przebywają w lesie w pobliżu granicy z Białorusią? Czy legalne jest zatrzymanie na kilka godzin tych osób, chociaż okazały swe dokumenty i okazało się, że to ratownicy spieszący z pomocą potrzebującym? Czy zatrzymanie wolontariuszy może być uznane za bezprawne, jeśli się okazało, że interwencja miała … Dowiedz się więcej

Przywrócenie kontroli na granicy ze Słowacją (od 4 do 13 października 2023 r.)

Krótko i na temat, ale wielu się przyda: dokładnie od jutra, tj. od 4 października, wracają kontrole graniczne na granicy ze Słowacją (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 października 2023 r. w/s przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, Dz.U. z 2023 r. poz. 2120). A mianowicie, w drobnym … Dowiedz się więcej