Obalenie domniemania zgodności hipoteki może nastąpić w każdym postępowaniu, nie tylko w drodze powództwa o usunięcie niezgodności

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Czy wpisana do księgi wieczystej hipoteka jest do podważenia tylko w drodze postępowania o usunięcie niezgodności? Czy domniemanie zgodności prawa wpisanego do księgi wieczystej oznacza, że największa bzdura może stać się prawem? Czy jednak możliwe jest obalenie domniemania zgodności hipoteki wpisanej do KW — jeśli sąd wpisał hipotekę przez pomyłkę — w toku sporu o … Dowiedz się więcej

Czy sąd może orzekać na podstawie przepisu identycznego z niekonstytucyjnym?

Te rozważania gościły już na łamach „Czasopisma” — ba, omawiane wówczas orzeczenie miało taką samą tezę, a spór dotyczył bardzo podobnej samej materii (por. „Jeśli ustawodawca „dopisuje” do ustawy przepis identyczny z zakwestionowanym przez TK, sąd ma prawo odmówić ich stosowania”). Skoro jednak oczywistej oczywistości nigdy dość, dziś czas na kilka akapitów o tym czy … Dowiedz się więcej

Nowe przepisy o kredytach hipotecznych — ważne dla konsumentów, kredytodawców i pośredników kredytowych (ustawa o kredycie hipotecznym)

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o kredycie hipotecznym (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. z 2017 r. poz. 819). Nowe przepisy momentami dość radykalnie wpływają na zakres działania kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego i agentów — a także na prawa i … Dowiedz się więcej

Zdaniem SN nawet nieogłoszony wyrok TK wiąże sądy powszechne

Spór o publikację „zaległych” wyroków TK mamy już właściwie za sobą, niemniej warto prześledzić jak w tamtym gorącym czasie próbował radzić sobie z tym problemem Sąd Najwyższy. Dziś zatem czas na próbę odpowiedzi na dobre pytanie czy nieogłoszony wyrok TK jest wiążący — choćby dla sądów powszechnych? postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. (V … Dowiedz się więcej

Actio pauliana a sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką na rzecz wierzyciela uprzywilejowanego

A jeśli już mieszkanie uda się wybudować bez wad, warto przejść od razu do jednego z ostatnich etapów — czyli sprzedaży nieruchomości oraz ryzyka zakwalifikowania takiej czynności jako dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (gdzie dłużnikiem jest dotychczasowy właściciel lokalu). Dziś zatem podchwytliwe pytanie: czy uprawnienia wierzyciela wynikające z konstrukcji actio pauliana są w jakiś sposób uszczuplone … Dowiedz się więcej