Czy sędzia, który orzeka po alkoholu, dopuszcza się przestępstwa?

Czy sędzia orzekający w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo? Czy prowadzenie rozprawy po alkoholu można traktować jako występek przeciwko obowiązkom funkcjonariusza publicznego? uchwała Izby Dyscyplinarnej SN z 15 lutego 2022 r. (I DI 3/22)1) Przepis art. 231 kk jest normą prawa karnego najmniej precyzyjną spośród wszystkich stypizowanych występków i zbrodni skodyfikowanych w kodeksie karnym z 1997 … Czytaj dalej

O tym, że właściwie nie można mieć pewności czy aby na pewno „sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony”

A teraz coś z całkiem innej beczki: jak pisze Sąd Najwyższy „Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony” — a mnie się wydaje, że w świetle tego się ostatnio porobiło, nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie czy sędzia może ponosić odpowiedzialność za to, że zgodził się na … Czytaj dalej

Czy uchylenie immunitetu prokuratorskiego oznacza, że został on uznany winnym przestępstwa?

kwalifikacja czynu przestępstwa sąd cywilny

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy uchylenie immunitetu prokuratorskiego — wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej — oznacza, że prokurator jest winny zarzucanego mu przestępstwa? Czy w postępowaniu takim należy wziąć pod uwagę wszystkie argumenty, w tym także dowody przemawiające za niewinnością prokuratora? (uchwała Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2019 r., I … Czytaj dalej

Czy immunitet poselski chroni przed odpowiedzialnością za obrażanie innych osób z mównicy sejmowej?

Ryszard Czarnecki Róża Thun wyrok

Czy immunitet poselski chroni parlamentarzystę przed odpowiedzialnością za obrażanie innej osoby (na przykład innego posła) z mównicy sejmowej? Czy poseł może w takim przypadku ponosić odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych, czy wymagane jest uchylenie immunitetu przez izbę? Czy jednak takie zachowanie może być traktowane jako nadużycie mandatu parlamentarnego? postanowienie Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2018 … Czytaj dalej

Czy Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu może zażądać publikacji sprostowania prasowego — jeśli tekst dotyczył działań Marszałka Marka Kuchcińskiego?

A skoro wczoraj było o tym, że (być może) posłowie kończący 65 rok życia będą mogli dalej pełnić mandat pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia — dziś kilka zdań o tym czy Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu może zażądać sprostowania opublikowanej w gazecie informacji dotyczącej działalności Marszałka Sejmu? A przy okazji: czy można żądać sprostowania sugestii … Czytaj dalej