Czy gmina jako strona postępowania powinna być traktowana jako podmiot publiczny? (epopei z doręczeniami via ePUAP ciąg dalszy)

Czy urząd jako strona postępowania jest przede wszystkim nadal podmiotem publicznym, czy jednak bardziej stroną postępowania? Pytanie wydaje się dość retoryczne, ale przecież w kontekście tego jak wygląda doręczenie za pośrednictwem ePUAP gminie jako stronie postępowania administracyjnego przyjęcie takiego czy innego stanowiska może mieć całkiem konkretne znaczenie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2021 … Czytaj dalej

Wnoszona via ePUAP skarga do WSA wymaga odrębnego podpisu pod każdym plikiem (uchwała NSA I FPS 2/21)

W serwisie NSA opublikowano uzasadnienie grudniowej uchwały, z której przyjęto, iż skuteczny podpis pod skargą do WSA wniesioną poprzez platformę ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego, wymaga odrębnego podpisania każdego z załączników — nie jest natomiast wystarczające opatrzenie podpisem samego pisma przewodniego. Warto prześledzić tok rozumowania stojący za tym orzeczeniem. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu … Czytaj dalej

„Błędna odpowiedź urzędu”, PURDE mol

Błędna odpowiedź urzędu

Krótko i na temat, ale jak tak dalej pójdzie, to na pewno komuś się przyda: oto naszło mnie dziś sprawdzić jaki los spotkał złożony przeszło dwa miesiące temu wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych dla mej działalności gospodarczej (por. „Masz firmę? Też będziesz musiał założyć adres do doręczeń elektronicznych”). Odpowiedź jest prosta: nie wygląda, … Czytaj dalej

Skutkiem podwójnego UPD jest fikcja doręczenia na skrzynkę ePUAP

Doręczenia, informatyzacja, potwierdzenia… Czy adresat korespondencji wysłanej przez urząd via ePUAP może, w przypadku uchybienia terminu, powołać się na błędy w działaniu systemu teleinformatycznego? Czy brak odbioru pisma może mieć skutek w postaci jego doręczenia? Czy fikcja doręczenia dotyczy także doręczeń na skrzynkę ePUAP? (nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 30 września 2021 r., I SA/Gl … Czytaj dalej

Decyzja bez podpisu to nie decyzja

Czy brak podpisu pod decyzją administracyjną pozwala na stwierdzenie jej nieważności? Czy jednak fakt, że pismo pochodzi od urzędu wystarczy do przyjęcia, że jest ważne i skuteczne? nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 9 listopada 2021 r. (I SA/Gd 725/21)1) Integralną częścią decyzji jest podpis złożony we właściwej formie.2) Brak podpisu z podaniem imienia i … Czytaj dalej