Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (projekt)

ochrona małoletnich dostępem pornografii

Krótko i na temat, bo ten rząd i tak nie bierze jeńców: w serwisie RCL pojawił się kolejny projekt aktu prawnego mającego na celu uszczęśliwienie ludzkości, którego autorem jest (tym razem) ministerstwo cyfryzacji. tym razem ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii (projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie). A mianowicie, w … Czytaj dalej

Framing jest legalny, bo legalne jest linkowanie — chyba że uprawniony wprowadził mechanizmy zabezpieczające

framing udostępnianie utworów

W wydanym dziś wyroku TSUE zajął się ciekawym problematem: na ile framing obrazków — będący przecież formą linkowania — jest legalnym sposobem na udostępnianie cudzych utworów, a kiedy może być traktowany jako działanie wbrew woli dysponenta praw autorskich. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 9 marca 2021 r. w/s VG Bild-Kunst vs. Stiftung Preußischer Kulturbesitz (C-392/19) … Czytaj dalej

Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych na określone usługi narusza zasadę neutralności internetu

preferencyjne rozliczanie pakietów Neutralność internetu

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości EU stwierdził, że preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych — faworyzowanie określonych usługodawców — narusza neutralność internetu. To orzeczenie powinni wziąć sobie do serca polscy operatorzy komórkowi, którzy zakwestionowane przez TSUE rozwiązania stosują nagminnie. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 15 września 2020 r. w/s Telenor Magyarország (C-807/18 i C-39/19) (…) oferty … Czytaj dalej

Kolejna zmiana struktury adresów w serwisie DziennikUstaw.gov.pl

DziennikUstaw.gov.pl

Czysto informacyjnie: być może część P.T. Czytelników zauważyła, że (znów! i nie wiem czy przejściowo) zmieniła się struktura adresów w serwisie internetowym DziennikUstaw.gov.pl (a także w innych promulgatorach, jak np. MonitorPolski.gov.pl). Po zmianie — nawet nie próbuję zgadywać z czego ona wynika, bo na pewno nie z niedawnego liftingu winiety — nie działa część (!) … Czytaj dalej

Czy nazwanie kogoś w internecie „cieciem” i pajacem” to zniesławienie?

klauzula prasowa

A teraz coś z innej beczki: czy dwuinstancyjność postępowania karnego oznacza, że niedopuszczalne jest postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym — więc sąd II instancji powinien nakazać powtórzenie całego procesu? I na marginesie: czy sąd, który doszedł do przekonania, że oskarżony jest niewinny, powinien szukać dowodów na potwierdzenie tej niewinności — czy po prostu uniewinnić oskarżonego? … Czytaj dalej