Kodeks karny — opublikowano tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)

służba totalitarnego państwa odpowiedzialność zbiorowa

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano — pierwszy od 19 lat (czyli od 1997 r.) — tekst jednolity kodeksu karnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks karny, Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). Obecnie tekst jednolity kodeksu karnego opublikowany jest w Dz.U. … Czytaj dalej

SN: „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” w rozumieniu kodeksu karnego może być tej samej płci (I KZP 20/15)

I kolejna, tym razem pewnie przez niektórych odbierana jako kontrowersyjna, uchwała Sądu Najwyższego — czy jeśli „osobą najbliższą” w rozumieniu art. 115 par. 11 kodeksu karnego jest m.in. „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” — to owo „wspólne pożycie” musi dotyczyć osób różnej płci? Słowem: czy „osobą najbliższą” może być także homoseksualista? uchwała Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

„Posługiwanie” się nożem a „używanie” noża (art. 280 § 2 kk vs art. 159 kk)

Zakańczając już z wolna cykl poświęcony broni — który zaczął się od zakazu posiadana pewnych kategorii broni białej, i tak aż do trzech groszy o obronie koniecznej — dziś parę zdań nt. tego co oznacza „posługiwanie” się nożem w odróżnieniu od „używania” noża — w kontekście karalności przestępstw z art. 159 kk i art. 280 kk. wyrok SA … Czytaj dalej

W ciszy głośny krzyk „rozsądku więcej” roznosi się…

Cisza wyborcza to dobry moment, żeby sobie popitolić o absurdach naszego prawa — albo raczej: o niedorzecznych wyobrażeniach niektórych organów państwa odpowiedzialnych za stosowane tego prawa. Czytam sobie właśnie w portalu Wyborcza.pl, że prokuratura stawia zarzuty jakiemuś małżeństwu, ponieważ podczas wyborów do europarlamentu mieli wziąć sobie „na pamiątkę” karty do głosowania (pamiątka chyba związana jest … Czytaj dalej