Kodeks pracy: nowelizacja dot. urlopów macierzyńskich i rodzicielskich już w Dzienniku Ustaw

Całkowicie na marginesie — acz nie potrafię odmówić sobie ździebka złośliwości podobnej do omówki dwóch równoczesnych nowelizacji kodeksu postępowania karnego z tego samego dnia czerwca 2015 r., które poszły w Dzienniku Ustaw tego samego sierpniowego dnia — otóż w Dzienniku Ustaw ukazała się kolejna nowelizacja kodeksu pracy (tj. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie … Czytaj dalej

Kodeks pracy: zmiany w umowach na czas określony już w Dzienniku Ustaw

Warto odnotować: w kilka dni temu w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja kodeksu pracy — ta, która mówi m.in. o 33-miesięcznym limicie zatrudnienia na czas określony — czyli ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie kodeksu pracy (Dz.U. 2015 poz. 1220). Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji to (na razie sygnalizacyjnie, czuję, że do tematów będę … Czytaj dalej

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

A skoro było parę dni temu o tym czym jest sprostowanie świadectwa pracy — czas na kilka zdań o tym jakie konsekwencje dla pracodawcy może mieć opóźnienie w wydaniu pracownikowi świadectwa pracy (lub błąd w treści dokumentu). Chodzi oczywiście o art. 99 kodeksu pracy, który najsamprzód pozwolę sobie zacytować w całości, a później przejdziemy do mojej … Czytaj dalej

Jeśli pracodawca nie płaci odszkodowania za zakaz konkurencji…

Dawno nic nie było o zakazie konkurencji pracowniczej, czas zatem nadrobić zaległości — a dziś będzie o tym, że umowa o zakazie konkurencji nie rozwiązuje się tylko przez to, że pracodawca odmawia wypłaty umówionego odszkodowania (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII Pa 81/15). W sprawie poszło o coś … Czytaj dalej

Odprawa dla pracownika przy zwolnieniu z art. 55 par. 1(1) kp („dyscyplinarka dla pracodawcy”)

Pisałem niedawno o tym, że dyscyplinarka dla pracodawcy nie musi wiązać się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania przez chlebodawcę, pisałem też o tym, że rozwiązanie umowy o pracę wskutek nieprzyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków może skończyć się odprawą (czyli odprawa należna jest nie tylko przy wypowiedzeniu definitywnym) — ba, było już nawet o tym, jakie … Czytaj dalej