Powództwo ekscydencyjne nie służy do obrony przed egzekucją długów po kradzieży tożsamości

Czy osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja długów porobionych wskutek kradzieży tożsamości, może bronić się wytaczając powództwo o zwolnienie zajętych przedmiotów wskazując, że nie jest dłużnikiem, a więc jej własność nie jest własnością dłużnika? Czy jednak powództwo ekscydencyjne nie przysługuje dłużnikowi, którego dane osobowe są wpisane w wyroku? (nieprawomocny wyrok SR w Piszu z 22 grudnia … Czytaj dalej

Nie popełnia przestępstwa niealimentacji ten, kto nie mógł ich płacić — bo komornik zajął mu pieniądze za zaległe alimenty

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem, to oczywista oczywistość. Czy jednak zarzut niealimentacji można postawić zobowiązanemu, który alimentów rzeczywiście nie płacił — ale dlatego, że komornik zajął mu pieniądze za niepłacenie alimentów? (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r., IV KK 706/19). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny prawomocnie skazanego za uchylanie się od ciążącego obowiązku alimentacyjnego … Czytaj dalej

Odpowiedzialność komornika za pogorszenie stanu technicznego zajętego samochodu — przetrzymywanego 34 miesiące na parkingu

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

A teraz coś z całkiem innej beczki — czyli kilka akapitów o tym, że wprawdzie w czasie egzekucji komorniczej może dojść do pogorszenia stanu technicznego zajętego samochodu (długość postępowania nie służy utrzymaniu sprzętu w odpowiedniej kondycji) — ale nie oznacza to, że bezwarunkowo za szkodę tę odpowiadać będzie komornik (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Czytaj dalej

Czy komornik i sąd mogą odpowiadać za zaniżoną wycenę licytowanej nieruchomości?

zaniżona wycena licytowanej nieruchomości

Czy zaniżona wycena licytowanej nieruchomości — brak uwzględnienia zmian rynkowych cen w ciągu przeszło 2 lat od sporządzenia operatu do dnia licytacji — może oznaczać, że dłużnik poniósł szkodę wskutek bezprawnego zaniechania komornika lub sędziego? Czy warunkiem takiej odpowiedzialności jest wniesienie przez dłużnika skargi na czynności komornika? (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II … Czytaj dalej

Opłata egzekucyjna bez podatku VAT (III CZP 97/16)

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy orzekł, iż pobierana przez komornika sądowego opłata egzekucyjna nie może być podwyższona o podatek VAT. uchwała składu 7 sędziów SN z 27 lipca 2017 r. (III CZP 97/16) Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia … Czytaj dalej