Czy wierzyciel Skarbu Państwa, który ściągnął pieniądze z konta powiatu, jest bezpodstawnie wzbogacony?

A skoro wczoraj było o tym, że adwokat nie odpowiada za przegrany proces — lecz co najwyżej za brak należytej staranności przy wykonaniu zlecenia — dziś kilka zdań o tym czy powiat ponosi odpowiedzialność za działania Skarbu Państwa — a w szczególności czy jeśli wierzyciel wyegzekwuje dług państwa z rachunku powiatu, można mówić o bezprawnej … Czytaj dalej

Komornik nie może podwyższać opłaty egzekucyjnej o podatek VAT (uchwała SN III CZP 34/16)

Czysto sygnalizacyjnie: w wydanej wczoraj uchwale SN stwierdził, że komornik sądowy nie może traktować opłaty egzekucyjnej jako wynagrodzenia netto — i w konsekwencji podwyższać jej o podatek VAT. uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2016 r. (III CZP 34/16) Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 … Czytaj dalej

Wpis kolejnego zajęcia nieruchomości do księgi wieczystej — czy nowelizacja ujednolici praktykę?

autorem tekstu jest ANDRZEJ PISARCZYK Egzekucja wierzytelności z nieruchomości to duży problem w praktyce, z którym borykają się komornicy i wierzyciele. Wynika to z faktu, że przepisy będące podstawą ujawnienia w księdze wieczystej wpisu o kolejnych egzekucjach, choć na pozór jasne, w praktyce są różnie interpretowane przez sądy. Wchodząca w życie 1 kwietnia 2016 r. nowelizacja przepisów kpc … Czytaj dalej

Uwaga na fałszywe zajęcia komornicze

Ciekawostka: nadchodzi nowa fala prymitywnego naciągactwa, tym razem jednak nie chodzi o spam dotyczący rzekomych klauzul niedozwolonych w regulaminach sprzedaży (por. Uwaga na Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów). Tym razem rzecz dotyczy wiadomości o zajęciu komorniczym, tym razem — po fali fałszywych zajęć komorniczych wysyłanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza Marcina … Czytaj dalej