Czy dopuszczalne jest stosowanie przepisu, który TK uznał za sprzeczny z konstytucją — ale odroczył w czasie utratę mocy?

A teraz temat, który w swej ogólnikowej filozofii nadal bardzo mnie bulwersuje, a to dlatego, że przed 1997 r. Trybunał Konstytucyjny miał „kontrolę zewnętrzną”, która była bardzo krytykowana, zaś później politycy wymyślili, że można mu dać narzędzie do auto-kontroli (i TK wcale nie tak rzadko odważył się z niego korzystać) — czyli czy dopuszczalne jest … Dowiedz się więcej

Czy sąd może orzekać na podstawie przepisu identycznego z niekonstytucyjnym?

Te rozważania gościły już na łamach „Czasopisma” — ba, omawiane wówczas orzeczenie miało taką samą tezę, a spór dotyczył bardzo podobnej samej materii (por. „Jeśli ustawodawca „dopisuje” do ustawy przepis identyczny z zakwestionowanym przez TK, sąd ma prawo odmówić ich stosowania”). Skoro jednak oczywistej oczywistości nigdy dość, dziś czas na kilka akapitów o tym czy … Dowiedz się więcej

Czy rada gminy może wydawać „uchwały nienormatywne” ku czci Konstytucji 3 Maja?

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja to tradycyjnie dobra okazja do refleksji, celebry i wypoczynku — a także okazjonalnych dywagacji: czy rada gminy może podjąć uchwałę niewładczą z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja — i czy uchwała niewładcza może zobowiązywać radę lub inne organy gminy do podejmowania określonych działań? wyrok NSA z 25 kwietnia 2017 r. … Dowiedz się więcej

O tym, że ustawa nakazująca publikację wyroków TK może być niezgodna z Konstytucją

Mocno eksploatowany od wczoraj projekt ustawy nakazującej publikację trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego — trzech wyroków wydanych przez „stary” TK, a mianowicie w sprawie „ustawy naprawczej” (K 47/15), w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o TK (K 39/16) oraz zbojkotowane m.in. przez sędzinę Przyłębską orzeczenie ws. trybu wyboru prezesa TK (K 44/16) — traktowany jest … Dowiedz się więcej

O złudnej teorii legalności wszystkiego po zaprotokołowaniu w sposób formalny

Obywatel marynarz: „Otrzymałem polecenie poinformowania was, że wszyscy obecni powinni opuścić Salę Zgromadzeń, gdyż straż jest zmęczona”. Przewodniczący: „Jakie polecenia? Od kogo?”. Obywatel marynarz: „Jestem dowódcą straży Pałacu Taurydzkiego. Mam polecenie komisarza”. Przewodniczący: „Członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego też są zmęczeni, ale żadne znużenie nie może nam przeszkodzić w stanowieniu praw, na które czeka cała Rosja”. Hałas. … Dowiedz się więcej