Oznaczenie wina „winnica” i „butelkowane przez producenta” wymaga, by cała produkcja odbywała się w jednym gospodarstwie — które może być rozrzucone o dziesiątki kilometrów od siebie (TSUE)

Oznaczenie wina nazwą winnicy, w przypadku win apelacyjnych, jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do wyrobów, których produkcja początku (uprawa winorośli, ich zbiór) do końca (winifikacja, butelkowanie) nastąpiła w jednym gospodarstwie. Czy należy więc rozumie, że producent wina musi być właścicielem całej ziemi, a także mieć swoje tyczki, swoją tłocznię i rozlewnię? Czy jednak jedno gospodarstwo … Dowiedz się więcej

Czy każdy podpis cyfrowy jest równoważny podpisowi odręcznemu? 

Zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Czy to oznacza, że mandant może złożyć swe oświadczenie elektronicznie, poprzez jedną z coraz popularniejszych platform internetowych umożliwiających składanie e-podpisów? (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 lipca 2023 r., V Ca 2068/23) Orzeczenie dotyczyło dochodzonych przez spółkę z … Dowiedz się więcej

Konsument może żądać wydania przez bank kopii umowy kredytowej, która jest mu niezbędna do określenia wysokości roszczeń (TSUE)

Czy kredytobiorcy, który jest przekonany, że po spłacie bank jest mu coś dłużny, przysługuje żądanie wydania kopii umowy kredytu konsumenckiego i innych dokumentów pozwalających określić wysokość ewentualnego roszczenia? Czy jednak każdy pozywa jak uważa, więc jak nie uważał i dokument zgubił, to ma problem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 października 2023 r. (C-326/22)Konsument może wymagać od … Dowiedz się więcej

Prawo odstąpienia od zawartej przez internet umowy przysługuje tylko raz — więc nie przysługuje przy jej automatycznym przedłużeniu (wyrok TSUE)

Konsument (a w Polsce także skonsumeryzowany przedsiębiorca) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, to oczywista oczywistość. Jak jednak traktować umowę, która zakłada pewien okres bezpłatny, po którym klient wchodzi w płatny abonament? Czy jest to nowa, odrębna umowa, a więc klientowi znów przysługuje możliwość odstąpienia o niej? Czy jednak … Dowiedz się więcej

Geoblokada użytkowników platformy internetowej Steam nie może być stosowana jako mechanizm ochrony praw autorskich twórców gier

A teraz coś z innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym orzeczeniu Sądu UE, z którego wynika, iż blokada użytkowników platformy internetowej ze względu na położenie geograficzne może stanowić ograniczenie reguły swobodnej konkurencji (wyrok Sądu UE z 27 września 2023 r. w/s Valve / Steam (T-172/21). Sprawa zaczęła się od decyzji Komisji Europejskiej, w której stwierdzono, że … Dowiedz się więcej