Skanowanie certyfikatu COVID-19 to też przetwarzanie danych osobowych (wyrok TSUE)

RODO dotyczy wyłącznie przetwarzania danych zautomatyzowanego oraz niezautomatyzowanego, acz dotyczącego zbioru danych. Jak zatem traktować użycie aplikacji do zeskanowania kodu (pokazanego na kartce lub na wyświetlaczu sprytfonu) i przedstawienia zakodowanych danych w postaci czytelnej dla człowieka? Czy zatem skanowanie certyfikatu COVID-19 może być kwalifikowane jako przetwarzanie danych osobowych — czy jednak w takim przypadku aparat nie różni … Dowiedz się więcej

Automatyczne przedłużenie prawa jazdy (bo koronawirus) wyklucza odpowiedzialność za prowadzenie bez uprawnień

Aktualnie każde prawo jazdy wydawane jest na określony, nie dłuższy niż 15 lat, okres, a po tym czasie kierowca musi wyrobić nowy dokument, albowiem jazda bez nowego prawa jazdy (już przecież niekoniecznie w kieszeni) traktowane jest jako prowadzenie bez uprawnień. Przedłużenie uprawnień do prowadzenia pojazdów — czynność stricte urzędowa — nie było wszakże wymagane okresie pandemicznym … Dowiedz się więcej

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i uchylenie ostatnich koronawirusowych obostrzeń (od 1 lipca 2023 r.)

Krótko i na temat, bo nie mam pewności, czy ktoś jeszcze zauważy: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano, w ślad za rozporządzeniem o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, przepisy uchylające ostatnie sanitarno-epidemiczne obostrzenia (bo koronawirus). Tak więc już od jutra, tj. 1 lipca 2023 r. — po trzech latach, trzech kwartałach i trzech tygodniach — przyjdzie nam się zmierzyć z kolejną nową … Dowiedz się więcej

Wcześniejsze dwukrotne prawomocne skazanie za podobne wykroczenie pozwala recydywistę potraktować surowiej — ale sąd musi mieć pewność, że ma do czynienia z recydywą

Dwukrotne prawomocne skazanie sprawcy wykroczenia za wykroczenie podobne jest podstawą do surowszego potraktowania obwinionego — jednak warunkiem nadzwyczajnego obostrzenia kary jest posiadanie przez sąd informacji, że popełniając czyn zabroniony działał w warunkach recydywy. Zatem jeśli sąd nie ma na to dokumentów, to zaostrzyć kary nie może (wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2023 r., I KK … Dowiedz się więcej

Jednoosobowy sąd odwoławczy (bo koronawirus) nie gwarantuje prawa do sądu (uchwała SN)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że orzekający w składzie jednoosobowym (bo koronawirus) sąd odwoławczy jest sądem sprzecznym z przepisami prawa, czego skutkiem jest nieważność postępowania. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. (III PZP 6/22)Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie … Dowiedz się więcej