Ewidencja płatności transgranicznych (projekt)

ewidencja płatności transgranicznych

Krótko i na temat, ale to się niektórym przyda: do Izby Poselskiej wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przewidujący prowadzenie przez banki ścisłej ewidencji płatności transgranicznych i ich odbiorców — a wszystko to dla zwalczania oszustwo podatkowych w obszarze handlu elektronicznego (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych … Czytaj dalej

Darmowy, rządowy system kadrowo-płacowy

Krótko i na temat, ale niektórym się przyda: jeszcze przed świętami w Dzienniku Ustaw ukazały się przepisy powołujące rządowy system teleinformatyczny do obsługi „niektórych” umów, tj. umów o pracę pracę, zlecenia, etc. (ustawa z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, Dz.U. z 2022 r. poz. 2754). A mianowicie, w sporym skrócie: art. 1 … Czytaj dalej

Od 1 lipca 2022 r. dostawcy terminali kartowych będą mieli obowiązek przekazywać do KAS informacje o wszystkich płatnościach przyjmowanych przez sprzedawców

Krótko i na temat, bo to dla niektórych będzie szok: już za tydzień wchodzą w życie przepisy nakazujące dostawcom terminali kartowych (ściśle: każdemu agentowi rozliczeniowemu w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych) przekazywanie do KAS informacji o transakcjach płatniczych akceptanta (czyli otrzymanych wpłatach). A to za sprawą opublikowanej wczoraj w Dzienniku Ustaw ustawy z automatyzacją w … Czytaj dalej

Będzie polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami po napaści Rosji na Ukrainę (i zakaz importu rosyjskiego węgla)

Krótko i na temat, ale pomijać nie można: do parlamentu wpłynęła propozycja rozwiązań prawnych przewidujących prowadzenie listy osób i podmiotów objętych sankcjami, kary za naruszenie zakazu prowadzenia interesów z tymi podmiotami — oraz zakaz przywozu i tranzytu przez Polskę rosyjskiego węgla (projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących … Czytaj dalej

Skutkiem podwójnego UPD jest fikcja doręczenia na skrzynkę ePUAP

Doręczenia, informatyzacja, potwierdzenia… Czy adresat korespondencji wysłanej przez urząd via ePUAP może, w przypadku uchybienia terminu, powołać się na błędy w działaniu systemu teleinformatycznego? Czy brak odbioru pisma może mieć skutek w postaci jego doręczenia? Czy fikcja doręczenia dotyczy także doręczeń na skrzynkę ePUAP? (nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 30 września 2021 r., I SA/Gl … Czytaj dalej