Działalność legislacyjna to nie okazjonalne opiniowanie projektów aktów prawnych — a więc urzędnik skarbowy nie zostanie radcą prawnym bez egzaminu

A skoro wczoraj było o tym, że bzdura utrwalona prawomocnym orzeczeniem wiąże także autora bzdury, a więc doktor prawa bez magisterium z prawa może zdać egzamin radcowski i należy się jej wpis na listę radców prawnych, dziś czas na kilka akapitów o tym, że doktor prawa, który zajmuje się tworzeniem przepisów, może uzyskać wpis na listę radców prawnych … Czytaj dalej

Cywilny pracownik, któremu nie zaproponowano kontynuacji zatrudnienia w KAS, ma prawo do „cywilnej” odprawy

Czy pracownikom, których stosunek pracy wygasł po likwidacji ich urzędu, a nie dostali propozycji zatrudnienia w KAS, należna jest odprawa w wysokości takiej samej, jak funkcjonariuszom? Czy jednak cywilny pracownik zlikwidowanego urzędu ma prawo tyko do „cywilnej” odprawy? wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2020 r. (II PK 16/19)Przyznawanie pracownikom administracji publicznej, nieposiadającym statusu funkcjonariusza, … Czytaj dalej

Kierowco, już wkrótce skarbówka będzie mogła zaglądać w twój telefon!

kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Krótko i na temat, ale na pewno się przyda: ponieważ wielkimi kołami nadjeżdża nowy, lepszy, elektroniczny i szpiegusiowy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, który ma zastąpić aktualną (jakże archaiczną) metodę poboru opłat za przejazd autostradami, w serwisie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Na chybił trafił rzuciło … Czytaj dalej

Odmowa złożenia propozycji dalszego zatrudnienia po reformie KAS musi opierać się na obiektywnych kryteriach

odmowa złożenia propozycji zatrudnienia KAS

Czy ustawodawca może, reformując strukturę urzędów, zarządzić wygaśnięcie stosunków pracy z mocy prawa? Czy jednak odmowa złożenia propozycji dalszego zatrudnienia w KAS musi opierać się na obiektywnych kryteriach doboru pracowników, zaś rozwiązanie wskutek odmowy dalszego zatrudnienia nie jest wygaśnięciem stosunku pracy? (wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2020 r., III PK 164/19). Orzeczenie dotyczyło roszczeń … Czytaj dalej

Czy konkurs z „polubieniem” zdjęcia na Fejsbóku może stanowić grę losową?

redaktor naczelny serwisu internetowego

A skoro niedawno było o tym, że wymiksowanie Trumpa z serwisów społecznościowych nie może być traktowane jako cenzura czy dyskryminacja, dziś czas na kilka akapitów o tym, że zorganizowany na Fejsbóku konkurs, którego elementem jest „polubienie” zdjęcia, a wyłonienie zwycięzcy zależy od łutu szczęścia, może stanowić grę losową. wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r. … Czytaj dalej