Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność podatkową za wystawienie przez pracownika — bez zgody i wiedzy firmy — fałszywej faktury? (TSUE)

A skoro rano było o tym, że prokurent nie odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki, nawet jeśli do jego obowiązków należało zajmowanie się podatkami, teraz czas na kilka akapitów o tym, że odpowiedzialność podatkową za wystawienie fałszywej faktury przez pracownika, który w gruncie rzeczy przywłaszczył tożsamość pracodawcy w celu prowadzenia swego procederu, może ponosić jego pracodawca. Wszystko jednak … Dowiedz się więcej

Jak liczyć termin dyscyplinarnego zwolnienia w przypadku trwałego naruszenia obowiązków pracowniczych?

Ustawa antykorupcyjna zakazuje niektórym urzędnikom prowadzenia działalności gospodarczej, to oczywista oczywistość. Czy w takim przypadku wystarczające jest zawieszenie działalności, czy jednak konieczne jest zamknięcie firmy? I, wcale nie na marginesie: czy ciągłe i trwałe ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w każdym czasie — czy jest ograniczony limitem 30 … Dowiedz się więcej

Czy wykreślenie podatnika z rejestru VAT wymaga wydania przez skarbówkę decyzji?

Czy wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych VAT powinno nastąpić w drodze decyzji podatkowej — bo o istotnych sprawach należy orzekać w drodze decyzji, która powinna być stronie doręczona i podlega zaskarżeniu? Czy jednak jest to czynność materialno-techniczna, która decyzji nie wymaga — ale czy zatem podatnik może ją podważyć sądownie? uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego … Dowiedz się więcej

Czy programista tworzący kod na zlecenie klienta może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box?

Czy programista piszący programy dla klientów może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box? Czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego oznacza wykorzystywanie znanych narzędzi i rozwiązań, a więc nie może być kwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa? (nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 5 września 2023 r., I SA/Gd 568/23). Sprawa zaczęła się od złożonego przez … Dowiedz się więcej

Czy benefity z pracowniczego programu kafeteryjnego należy opodatkować dopiero w momencie wymiany punktów na konkretne świadczenie?

opodatkowanie benefitów programu kafeteryjnego

Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, a więc każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu. Czy zatem podatek od przyznawanych pracownikom punktów, za które można „dostać” określoną wartość, należy odprowadzić już w momencie zasilenia konta użytkownika w systemie? Czy jednak opodatkowanie benefitów z programu kafeteryjnego powinno nastąpić w momencie wymiany punktów na określony towar lub usługę? (wyrok Naczelnego … Dowiedz się więcej