Wszystkie orzeczenia wydane *od jutra* przez sędziów powołanych przez neo-KRS będą nieważne (BSA I-4110-1/20)

Z kronikarskiego obowiązku: w wydanej dziś uchwale połączonych izb SN (czyli będącej zasadą prawną) dotyczącej statusu sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa stwierdzono, iż wadliwość powołań prowadzi do nienależytej obsady sądu — skutkującej nieważnością postępowania. uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) … Czytaj dalej

SN ma prawo badać niezależność KRS (I NOZP 3/19) [edit]

Krótko i na temat, choć rozwiązanie sporu dotyczącego niezależności „odzyskanej” przez władzę Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu podejmowanych przez to gremium decyzji na niezawisłość sędziowską z pewnością nie będzie przez to bliższe: w podjętej dziś uchwale SN stwierdził, że rozpatrując odwołanie od decyzji KRS dotyczącej powołania sędziego ma on prawo do oceny niezależności KRS — … Czytaj dalej

O tym, że sąd odwoławczy ma uprawnienie do instancyjnej kontroli składu orzekającego (więc groźba dyscyplinarek za „kwestionowanie skuteczności powołania” sędziego jest groźbą bezprawną)

Symbolicznie: w piątek 13 grudnia posłowie PiS wnieśli do laski marszałkowskiej projekt ustawy „dyscyplinującej” sędziów (zgodnie z najnowszym parlamentarnym obyczajem projekt nie został opublikowany w serwisie internetowym Sejmu — ani pod „Wniesione projekty ustaw, którym nie został nadany nr druku”, ani pod „Przebieg procesu legislacyjnego”). — projekt jest, po prostu zmieniła się struktura odnośników, a … Czytaj dalej

Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku Sąd Najwyższy praktycznie zastosował wskazówki (złośliwi powiedzą, że „zastosował się do wskazówek”) wyrażone w niedawnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości EU, w którym stwierdzono, iż niezawisłość sędziowska może być zagrożona wskutek upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa, ale sposób powołania tego gremium i przełożenie na funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN powinien ocenić … Czytaj dalej

Niezawisłość sędziowska może być zagrożona wskutek upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa (wyrok TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE ocenił wpływ upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa na powoływanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN podobnie negatywnie jak w czerwcowej opinii rzecznika generalnego — ale mimo to konkluzje są znacznie bardziej wyważone w sposobie sformułowania krytyki, a zwłaszcza konsekwencji orzeczenia. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 19 listopada 2019 r. … Czytaj dalej