Niezawisłość sędziowska może być zagrożona wskutek upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa (wyrok TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE ocenił wpływ upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa na powoływanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN podobnie negatywnie jak w czerwcowej opinii rzecznika generalnego — ale mimo to konkluzje są znacznie bardziej wyważone w sposobie sformułowania krytyki, a zwłaszcza konsekwencji orzeczenia. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 19 listopada 2019 r. … Czytaj dalej

Załączniki do wykazów poparcia kandydatów na członków KRS są informacją publiczną

A skoro z listami poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa robi się lepsza chryja — wychodzi bowiem na to, że jej przewodniczącym została osoba, która nie uzbierała wystarczającej liczby podpisów, co nie przeszkodziło ówczesnemu Marszałkowi Izby Poselskiej przyjąć ową kandydaturę — zaś Jan Nowak, mimo prawomocnego wyroku nakazującego udostępnienie informacji, wstrzymał jej wykonanie — a posłowie … Czytaj dalej

Krajowa Rada Sądownictwa może nie dawać „rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej”

Krótko i na temat: ledwie co TSUE orzekł, że usuwanie sędziów z urzędu pod pozorem zmiany wieku emerytalnego narusza gwarancje niezawisłości i niezależności sędziowskiej (wyrok TSUE z 24 czerwca 2019 r., C‑619/18), a już zanosi się na kolejny kłopotliwe dla Polski rozstrzygnięcie — bo oto w wydanej dziś opinii rzecznik generalny TSUE wyraził pogląd, iż … Czytaj dalej

O tym, że dobra ustawa jest lekiem na całe zło

Stare i dobre pytanie brzmi: co robi władza jeśli ktoś jej zgodnie z prawem bruździ? Stara i zawsze prawidłowa odpowiedź brzmi: władza zmienia prawo w taki sposób, żeby bruździć już nie można było. Najnowszym przykładem tego rodzaju legislacyjnych zabiegów jest opublikowana wczoraj w nocy (a jakże) w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 … Czytaj dalej

Prezydencka propozycja zmian w zasadach wyboru członków KRS jest sprzeczna z Konstytucją

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Do laski marszałkowskiej wpłynął (dopiero wczoraj) prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa — i znów powstały wielkie emocje i wątpliwości co do tego jak powinien wyglądać wybór członków KRS. Argument krytyków projektu zmian w organizacji Krajowej Rady Sądownictwa brzmi: propozycja Andrzeja Dudy oznacza upartyjnienie i upolitycznienie tego gremium, godzi w trójpodział władzy — a … Czytaj dalej