Niezgłoszona do KRS w ciągu 6 miesięcy zmiana umowy spółki z o.o. jest bezskuteczna

Zmiany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od podjęcia przez wspólników uchwały. Jakie będzie zatem miał skutek brak zgłoszenia zmian w umowie spółki w wymaganym czasie? Czy prawo sugeruje, że konsekwencją niedopełnienia obowiązku może być nawet rozwiązanie umowy spółki? A może znaczenie ma czy wpis zmiany do … Czytaj dalej

Ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (projekt)

Krótko i na temat: w serwisie internetowym Izby Poselskiej pojawiła się projektowana ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, nakładająca na NGO-sy m.in. obowiązek informowania o wsparciu finansowym i danych wspierających spoza granicy, etc. A mianowicie, w pewnym skrócie: organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego będą miały obowiązek ujawniać informacje o wsparciu i źródłach finansowania pochodzących … Czytaj dalej

Będą przepisy utrudniające „kradzież” spółek zarejestrowanych w KRS

Krótko i na temat, ale ponoć jest zapotrzebowanie: do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy dopisującej do KRS przepisy przeciwko „kradzieży” spółek (projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Projektowana regulacja ma przeciwdziałać zjawisku, które dotąd traktowałem jako umysłową rozrywkę (aczkolwiek lubiłem rysować takie scenariusze drżącym przed sytuacją „olaboga, jakieś chakiery zapisały sobie mojego … Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych zaciągniętych z KRS jest dozwolone

Czy dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych pobranych z jawnego publicznego rejestru — rejestru spółek (KRS), w którym wszakże zawarte są także dane wspólników i członków organów spółek? W tym także udostępnianie tych danych w prywatnych serwisach internetowych? Czy zainteresowana osoba fizyczna może domagać się usunięcia swych danych z takiego serwisu? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z … Czytaj dalej

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS)

A skoro wczoraj było o tym, że przedsiębiorcy wpisani do CEIDG już wkrótce muszą pomyśleć o PURDE, dziś czas na kilka punktów o tym, że obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych dotyczyć będzie także podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego — więc jeśli masz np. spółkę z o.o., to ten tekst jest dla … Czytaj dalej