Zmiana umowy bez zachowania zastrzeżonej formy pisemnej też może być skuteczna — jeśli strony zgodnie to postanowią

zasada pactum de forma

Czy umowne zastrzeżenie, że każda zmiana jej treści wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (zasada pactum de forma) oznacza niedopuszczalność — zgodnych acz niepisemnych — ustaleń? Czy jednak strony mogą na tyle swobodnie kształtować swe relacje, że zmiana treści umowy może nastąpić w drodze — dorozumianych, lecz nadal zgodnych — działań? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Czy wychodząc na balkon trzeba wkładać maseczkę lub kask motocyklowy?

kara brak maseczki

A teraz coś z nieco innej beczki: czy wychodząc na własny, prywatny balkon — takim w wielorodzinnym bloku — należy wkładać maseczkę lub kask motocyklowy? Najprostsza odpowiedź brzmi: to zależy, a zależy od przyjętej wykładni. Zaczynając od początku: obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy m.in. miejsc ogólnodostępnych, do których rozporządzenie zalicza także „teren nieruchomości wspólnych” … Czytaj dalej

Czy wspólnota mieszkaniowa może odmówić właścicielowi lokalu użytkowego prawa do odszkodowania za immisję sąsiedzką?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

A teraz coś z zupełnie innej beczki: czy wspólnota mieszkaniowa może wystąpić w imieniu właścicieli lokali z roszczeniem o odszkodowanie za immisję wynikającą z prowadzonej po sąsiedzku budowy? I przekazać uzyskane w ten sposób pieniądze właścicielom mieszkań na pokrycie indywidualnych kosztów? Wykluczając równocześnie właścicieli lokali użytkowych z podziału uzyskanych kwot? Słowem: czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej … Czytaj dalej

Pomówienie zarządcy nieruchomości o nierozliczenie funduszu remontowego może stanowić naruszenie dóbr osobistych

służebność drogi koniecznej

A skoro było parę dni temu o zwrocie bonifikaty związanej z zakupem mieszkania komunalnego oraz o tym, że sprzedający nieruchomość może odstąpić od umowy jeśli kupujący jest w zwłoce z zapłatą części umówionej ceny (III CZP 83/15) — a rok temu pisałem o tym, że rozrzucanie paszkwili na klatce schodowej może stanowić naruszenie dóbr osobistych — … Czytaj dalej

Zwrot bonifikaty otrzymanej przy zakupie mieszkania komunalnego

Zmieniając nieco tematykę czas na powrót do tematu mieszkalnictwa — a dokładnie sprzedażą mieszkania komunalnego z bonifikatą (art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz obowiązku zwrotu tej bonifikaty, do czego może być zobowiązany nawet nabywca mieszkania — o ile roszczenia gminy zostały zabezpieczone hipoteką. Na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2015 r., … Czytaj dalej