Czy można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską?

A teraz coś z innej beczki (chciałbym dodać: śmiechu, acz w sumie sprawa zabawna nie jest): czy wierność małżeńska jest dobrem osobistym małżonka? Czy zdradzonemu mężowi może przysługiwać zadośćuczynienie za zdradę małżeńską — od niewiernej żony i jej kochanka? wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r. (IV CNP 31/17) Ingerencja sądu cywilnego w życie … Czytaj dalej

Podział majątku po rozwodzie obejmuje także udziały w spółce z o.o. — jeśli zostały nabyte z majątku wspólnego małżonków

Czy podział majątku po rozwodzie obejmuje także udziały w spółce z o.o., jeśli formalnym wspólnikiem był tylko mąż, ale nabył udziały za pieniądze z majątku wspólnego? Czy wskutek podziału sąd może na siłę „dookoptować” żonę jako wspólniczkę spółki — przyznając jej połowę udziałów należących do męża? postanowienie Sądu Najwyższego z 16 marca 2018 r. (IV CSK … Czytaj dalej

Kościelny szpital nie może zwolnić ordynatora-katolika, który zawarł kolejne (cywilne) małżeństwo

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Z ostatniej chwili: w dzisiejszym wyroku TSUE stwierdził, że zwolnienie z pracy lekarza, który po rozwodzie zawarł kolejne małżeństwo jest dyskryminacją ze względów religijnych — nawet jeśli lekarz jest katolikiem, pracuje w katolickim szpitalu, zaś w świetle prawa kanonicznego jego pierwsze małżeństwo nadal istnieje. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 11 września 2018 r. w sprawie C-68/17 … Czytaj dalej

Czy zdrada małżeńska zrywa więzy rodzinne, więc narusza dobra osobiste zdradzonego?

Po weekendzie tak długim jak turnus wczasowy, może się komuś przyda: czy zdrada małżeńska, która skutkuje rozpadem pożycia małżeńskiego, narusza dobra osobiste małżonka w postaci więzi rodzinnej? wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 listopada 2017 r. (sygn. akt I ACa 714/17) Ochrona przyjmowanego w orzecznictwie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, nie może być odnoszona … Czytaj dalej

Podatek po sprzedaży mieszkania odziedziczonego po małżonku

A teraz coś z innej beczki: czy sprzedaż mieszkania odziedziczonego przez małżonka — po zmarłym małżonku, które to mieszkanie objęte było wspólnością majątkową — dokonana w ciągu 5 lat od otwarcia spadku wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku dochodowego? Czy jednak liczy się data pierwotnego nabycia mieszkania, zatem spadkobierca nie musi znów odczekiwać kolejnych … Czytaj dalej