Będzie obowiązek umożliwienia instalacji punktów ładowania elektrycznych aut w blokach wielorodzinnych — także w już istniejących (projekt)

zakaz przechowywania opon garażu podziemnym

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli kilka zdań o tym, że rząd nadal pamięta o elektromobilności — więc będzie obowiązek takiego prowadzenia prac budowlanych, by była możliwa instalacja punktów ładowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w należytym … Czytaj dalej

Oznakowanie paliw alternatywnych (LPG, CNG, LNG, H2, etc., etc.)

paliwa alternatywne oznakowanie

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie określające oznakowanie pojazdów jedżących na paiwa alternatywne, a także stacji paliw i stacji ładowania w/w paliw (rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu … Czytaj dalej

Czy serwis motoryzacyjny odpowiada za niewyjaśniony pożar samochodu po naprawie?

dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu

Czy serwis samochodowy ponosi odpowiada za to, że samochód klienta spalił się zaraz po zakończeniu naprawy, ale jeszcze przed wydaniem auta właścicielowi? Czy odpowiedzialność warsztatu za spłonięcie samochodu uzależniona będzie od wykazania, iż szkoda powstała wskutek zachowań, za które ponosi winę? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 30 czerwca 2020 r., II Ca 302/20). … Czytaj dalej

Wyceniając sprowadzane auto na potrzeby akcyzy nie bierze się pod uwagę jego współczynnika zbywalności

współczynnik zbywalności pojazdu

W przypadku znacznego odstępstwa od zadeklarowanej ceny nabycia sprowadzanego samochodu — co przekłada się na wysokość podatku akcyzowego — fiskus może samodzielnie ustalić jego wartość dla celów podatkowych. W tym celu bierze się pod uwagę cenę rynkową, stan techniczny (ważne w przypadku aut uszkodzonych) i wyposażenie — ale czy należy też uwzględnić współczynnik zbywalności pojazdu, … Czytaj dalej