Prawo lokatorskie przy wynajmowaniu mieszkania

Coraz częściej zamiast zakupu mieszkania na własność, ludzie decydują się na wynajem. Jest to spowodowane brakiem wystarczającej kwoty na zakup nieruchomości na własność lub tryb życia zmuszający do ciągłego przemieszczania się po kraju. Wiążę się to ze zmianą miejsca zamieszkania. Szczególnym zainteresowaniem, cieszą się małe kawalerki przez co, są najczęściej wybierane przez osoby, które prowadzą … Czytaj dalej

Lokator, który opuścił mieszkanie, nie może być zmuszony do jego opuszczenia

Eksmisja z mieszkania jest naturalną konsekwencją bezprawności jego dalszego zamieszkiwania przez (dzikiego) lokatora. Co jednak zrobić, jeśli lokator z pewnością mieszkanie z opuścił — z pewnością, ponieważ nie udaje się nawet doręczyć mu pozwu? Słowem: czy może być uwzględnione powództwo o opróżnienie lokalu po jego opuszczeniu przez lokatora? nieprawomocny wyrok SR Szczecin-Centrum w Szczecinie z 14 czerwca 2022 r. (III C … Czytaj dalej

Czy ustne określenie zasad rozliczenia nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie oznacza naruszenie wymogu zachowania formy pisemnej umowy?

Czy strony umowy najmu lokalu mogą zgodnie ustalić, że najemca przeprowadzi niezbędny remont na własny koszt, a rozliczenie nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie będzie rozliczone w czynszu? Czy brak takiej klauzuli w umowie powoduje, że właściciel może pozwać najemcę o brak zapłaty? A może jednak jednak wszystko zależy od treści umowy, a więc jeśli strony … Czytaj dalej

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (z mieszkania należącego do ex-małżonka, po rozwodzie)

Czy rozwiedzionemu małżonkowi będącemu właścicielem nieruchomości przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego mieszkania przez ex-małżonka — który nie zamierza się wyprowadzić, ale też nie chce płacić czynszu? Czy jednak w takim przypadku właściciel musi tolerować obecność lokatora, na którego zamieszkanie wcześniej się dobrowolnie zgodził? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 2 grudnia 2021 r., I C 520/20). … Czytaj dalej

W sprawie o czynsz dzierżawny skarga kasacyjna nie przysługuje

A skoro wczoraj było o rozdrabnianiu roszczeń, które czasem może odbierać pozwanemu możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, dziś czas na kilka zdań o tym, że niedopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o czynsz dzierżawny oznacza, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu skarga taka podlega odrzuceniu (wyrok Sądu Najwyższego z 17 września 2021 r., II CSKP 134/21). Orzeczenie … Czytaj dalej