Zmiana umowy bez zachowania zastrzeżonej formy pisemnej też może być skuteczna — jeśli strony zgodnie to postanowią

zasada pactum de forma

Czy umowne zastrzeżenie, że każda zmiana jej treści wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (zasada pactum de forma) oznacza niedopuszczalność — zgodnych acz niepisemnych — ustaleń? Czy jednak strony mogą na tyle swobodnie kształtować swe relacje, że zmiana treści umowy może nastąpić w drodze — dorozumianych, lecz nadal zgodnych — działań? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Brak zgody na podwyżkę czynszu w TBS oznacza rozwiązania umowy z mocy prawa

rozwiązanie najmu odmowa przyjęcia podwyżki czynszu

Czy najemca może odmówić zgody na przedstawioną przez wynajmującego podwyżkę czynszu? Czy skutkiem braku zgody na wyższy czynsz jest pozostawienie dotychczasowych stawek? Czy jednak odmowa przyjęcia podwyżki czynszu oznacza rozwiązanie umowy najmu? I przy okazji: czy najemca, który żąda usunięcia usterek mieszkania może żądać obniżenia czynszu — czy jednak powinien wpuścić wynajmującego w celu wykonania … Czytaj dalej

Przedawnienie odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego

Po jakim czasie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego jest świadczeniem okresowym, a więc przedawnia się po 3 latach? Czy roszczenia dotyczące dostarczania do takiego mieszkania mediów można potraktować jako odszkodowanie uzupełniające? Jaki jest okres przedawnienia takich należności? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z  27 lutego 2020 r., VI ACa 80/19). Orzeczenie dotyczyło wniesionego … Czytaj dalej

Wymóg uzyskania zgody miasta na wynajem mieszkań turystom nie narusza prawa EU

służebność drogi koniecznej

Krótko i na temat: w dzisiejszym wyroku TSUE stwierdził, że system zezwoleń na najem krótkoterminowy mieszkań z przeznaczeniem dla turystów — wymóg uzyskania zezwolenia władz miejskich na wynajmowanie własnego mieszkania pod rygorem kary — nie narusza unijnej swobody świadczenia usług. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 22 września 2020 r. w/s Cali Apartments SCI i HX … Czytaj dalej

Najem samochodów z wbudowanym radiem nie podlega tantiemom autorskim

używanie świateł drogowych

Epidemia epidemią, a świat nadal musi rozwiązywać swoje codzienne problemy. Dziś zatem kilka akapitów o wyroku TSUE, w którym stwierdzono, że autorskie tantiemy za radio w samochodzie nie przysługują — bo dostarczanie urządzenia nie oznacza publicznego odtwarzania utworów. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 2 kwietnia 2020 r. (C-753/18) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu … Czytaj dalej