Czy deklaracja podatkowa na starym formularzu — ale z rozporządzenia — jest prawidłowa?

Czy deklaracja podatkowa sporządzona na formularzu z rozporządzenia jest ważna i skuteczna? Czy jednak spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości ma obowiązek korzystać z późniejszych, udostępnionych w centralnym repozytorium, wzorów dokumentów elektronicznych? (nieprawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z 26 października 2023 r., I SA/Wr 204/23). Sprawa zaczęła się w styczniu 2022 r. od złożenia przez spółkę … Dowiedz się więcej

Otrzymanie fałszywych informacji od klienta zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności z tytułu polisy

Czy ubezpieczyciel powinien bezwarunkowo odebrać na piśmie, przy wystawianiu polisy, wszystkie informacje dotyczące ryzyka, ponieważ w przeciwnym razie będzie płacił, nawet jeśli klient podał fałszywe dane? Czy jednak przekazane przez klienta nieprawdziwe informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności — i już? wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. (II CSKP 860/22)Skoro celem … Dowiedz się więcej

Czy doręczenie dokonane na adres zamieszkania z ewidencji nieruchomości jest prawidłowe?

Obowiązkiem powoda jest podać adres zamieszkania strony pozwanej, obowiązkiem sądu jest wysyłać korespondencję pozwanemu na ten właśnie adres. Czy zatem dopuszczalne jest doręczenie na adres zamieszkania pobrany z ewidencji nieruchomości — podany przez gminę, która ma dostęp do danych katastralnych? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 lutego 2023 r. (II CSKP 655/22)Dane dotyczące miejsca zamieszkania lub siedziby … Dowiedz się więcej

6% PCC od szóstego kupionego mieszkania (domiarem go!)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: już niedługo kupujący sześć (i więcej) mieszkań wybudowanych na jednej nieruchomości będą płacić sześcioprocentowy podatek od czynności cywilnoprawnych (a to za sprawą ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o … Dowiedz się więcej

Drzewo sąsiada ogranicza efektywność moich paneli — czy mogę żądać, żeby je przyciął?

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka zdań o tym czy mający wpływ na panele fotowoltaniczne cień uzasadnia roszczenie o przycięcie drzew? I czy w ogóle fakt, że sąsiednią posesję porasta wysoka roślinność może być oceniany jako sposób korzystania z prawa własności ingerujący we własność sąsiada? (nieprawomocny wyrok SR w Szczytnie z 1 marca 2023 r., … Dowiedz się więcej