Przenośna klauzula wykonalności może być potwierdzona dokumentem notarialnie uznanym za własnoręczny (III CZP 26/19)

W serwisie SN opublikowano uzasadnienie kolejnej uchwały tłumaczącej (moim zdaniem) oczywistą oczywistość — dziś zatem czas na kilka akapitów o tym dlaczego do uzyskania przenośnej klauzuli wykonalności wystarczy dokument potwierdzony podpisem uznanym za własnoręczny przed notariuszem — nie jest wymagane odrębne poświadczenie podpisu pod cesją. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP … Czytaj dalej

Czy domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego obejmuje także treść oświadczeń woli stron aktu notarialnego?

Czy podważenie aktu notarialnego w sprawie ze skargi pauliańskiej wymaga, by powód udowodnił, że jego oświadczenie jest nieprawdziwe — czy jednak skoro domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego obejmuje tylko to co zostało w nim „urzędowo zaświadczone”, dotyczy tylko i wyłącznie oświadczenia organu sporządzającego ów dokument? wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2019 r. (II CSK 341/18) … Czytaj dalej

Notariusz sporządzający poświadczenie dziedziczenia nie jest „sądem”, więc taki akt nie jest „orzeczeniem” (wyrok TSUE C-658/17)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż polski notariusz sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia — na zgodny wniosek spadkobierców — nie jest „sądem”, a jego akt nie jest „orzeczeniem” — bo orzekanie oznacza rozstrzyganie sporów, zatem zawężenie kompetencji wyłącznie do zgodnych wniosków oznacza, że o orzekaniu nie ma mowy. wyrok TSUE … Czytaj dalej

Czy notariusz może posiadać udziały w spółce z o.o.?

Czy posiadanie przez notariusza udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — bez podejmowania w niej zatrudnienia — jest dozwolone, bo przecież notariusz powinien mieć prawo inwestowania własnych oszczędności? Czy jednak ustawowy zakaz podejmowania zajęć nie licujących z godnością zawodu obejmuje także status wspólnika lub akcjonariusza spółki kapitałowej?  postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2017 r. (SDI 74/17) … Czytaj dalej

Nie ma aktu notarialnego „na okaziciela” (nawet jeśli jest to poddanie się egzekucji z art. 777 par. 1 pkt 5 kpc)

Krótko i na temat: w środowej uchwale SN odniósł się do pytania czy niezbędne jest imienne oznaczenie wierzyciela w akcie notarialnym o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 par. 1 pkt 5 kpc) — czy też konstrukcja pozwala na swoistą konstrukcję aktu notarialnego na okaziciela? uchwała Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III CZP … Czytaj dalej