Roszczenie o świadczenie nienależne po stwierdzeniu nieważności decyzji w/s opłaty też się przedawnia

Nieważność decyzji, na podstawie której na kogoś nałożono opłatę, może wiązać się z koniecznością jej zwrotu przez urząd. Jaki jest okres przedawnienia tych roszczeń w przypadku podmiotu gospodarczego? Czy powództwo o zwrot opłaty po stwierdzeniu nieważności decyzji jest roszczeniem gospodarczym, a więc podlega przedawnieniu po upływie 3 lat? Od kiedy jednak liczyć okres przedawnienia? Czy … Czytaj dalej

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH0200692)

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Pilczycki

Krótko i na temat, ale niektórzy się zdziwią: w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, w myśl którego już niedługo wrocławski Las Pilczycki będzie kwalifikowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069), Dz.U. z 2022 r. poz. 1483). Wyznacza się specjalny … Czytaj dalej

Obcięcie gałęzi przewieszających się z posesji sąsiada to wykroczenie

Prawo sąsiedzkie zezwala na obcięcie części roślin należących do sąsiada, jeśli ich końcówki przewieszają się na działkę obok. Czy to oznacza, że niezainteresowany może wziąć piłę lub sekator i bez pytania sąsiada pozbyć się nadmiarowych gałęzi przerastających na jego posesję? Czy jednak taka samowola może być potraktowana jako wykroczenie? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 22 … Czytaj dalej

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej & Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu

Krótko i na temat, ale to naprawdę ładne: już za tydzień, już za momencik, ale będzie — Odznaka Honorowa za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej (rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia, Dz.U. z 2022 r. … Czytaj dalej

Czy „utracić” to także „zawiesić” — czyli czy ekolog może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę Lasów Państwowych?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli czy wykroczeniem stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji jest każda nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd publikacja o przedsiębiorcy, która mogła mu zaszkodzić? Czy jednak sprawcą musi kierować zamiar wyrządzenia szkody — zaś działalność informacyjna, publicystyczna, zarzut taki wyklucza? I, wcale nie na marginesie: czy słowo „zawieszenie” oznacza mniej-więcej to … Czytaj dalej