Nowy wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu (projekt)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: nalepka uprawniająca do wjazdu do trefy czystego transportu będzie miała nowy, nieco lepszy wzór (projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu). A mianowicie, w pewnym skrócie: Zamiast komentarza: co jak co, ale … Dowiedz się więcej

Nałożona na stronę kara pieniężna za niewykonanie orzeczonego przez TSUE środka tymczasowego nie wygasa po zakończeniu sprawy (bolesna lekcja w/s kopalni Turów)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli sprzątania po PiS-ie ciąg dalszy: w wydanym dziś wyroku Sąd UE stwierdził, że kara pieniężna za niewykonanie środka tymczasowego w postaci nakazania zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów nie wygasa — ani wskutek zawarcia ugody z Czeską Republiką, ani zamknięcia sprawy prowadzonej przed TSUE (wyrok Sądu UE z … Dowiedz się więcej

Czy sprowadzenie z U.S.A. powypadkowego samochodu to nielegalny przywóz odpadów?

Czy sprowadzenie zza oceanu powypadkowego samochodu, z adnotacją ’registration not to be issued’, oznacza, że doszło do nielegalnego przewozu odpadów? Czy jednak kupno uszkodzonego pojazdu nie jest nielegalne — a diabeł tkwi w szczegółach? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2023 r. (III OSK 1120/22)Nie można przyjąć, że w każdym przypadku pozbycie się pojazdu uszkodzonego … Dowiedz się więcej

Można odmówić udostępnienia informacji dotyczących protokołów z posiedzeń rządu, na których omawiano kwestie środowiska (TSUE)

Czy odmowa udostępnienia informacji o środowisku może dotyczyć protokołów rządowych? Czy jednak poufność wewnętrznych materiałów dokumentujących posiedzenia gabinetu jest nie do pogodzenia z zasadą publicznego dostępu do istotnych danych? Na takie (i nie tylko) pytania we wczorajszym wyroku odpowiedział TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23 listopada 2023 r. w/s Right to Know vs. An Taoiseach (C-84/22)Dyrektywę … Dowiedz się więcej

Inspekcja Wodna — umundurowana, uzbrojona, uprawniona do stosowania przymusu bezpośredniego formacja Wód Polskich

Krótko i na temat: już wkrótce Wody Polskie zyskają swoją własną — umundurowaną, uzbrojoną, uprawnioną do stosowania przymusu bezpośredniego — służbę: Inspekcję Wodną (a to za sprawą ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry, Dz.U. z 2023 r. poz. 1963). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 251a ust. 1-2 prawa wodnego1. Inspekcją … Dowiedz się więcej