Zdjęcie na „DZIEŃ KOBIET 8 MARCA”

wezwanie pozew zdjęcie DZIEŃ KOBIET 8 MARCA

Stare i dobre pytanie (który to już raz): czy wystarczy mieć rację, żeby wygrać sprawę w sądzie, czy warto jeszcze mieć głowę na karku? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 491/17). Spór dotyczył rozpowszechnienia na stronie internetowej spółki, bez zgody twórcy i bez uiszczenia opłaty licencyjnej, fotografii prezentującej bukiet … Czytaj dalej

Czy niesolidność kontrahentów zwalnia pracodawcę ze skutków opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia?

Głośno było niedawno o syndyku „Praktikera”, który zażądał od ex-pracowników odszkodowań — po tym jak pracownicy skorzystali z tzw. „dyscyplinarki dla pracodawcy” ze względu na opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. Dziś zatem krótkie pytania: czy opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia może być usprawiedliwione niesolidnością kontrahentów (lub innymi problemami finansowymi firmy)? wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r. … Czytaj dalej

Fotografka J.P.: wyrok za wykorzystanie zdjęcia popularnej aktorki w kampanii promocyjnej krakowskiego teatru

podróbka produktu przywłaszczenie autorstwa utworu

Temat „fotografki J.P.” nie od dziś idzie jak burza przez internety — trudno się dziwić, że doszedł i do Czasopisma Lege Artis. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zatem ciekawym zagadnieniem: na ile podmiot korzystający ze zdjęcia bez zgody twórcy może zasłonić się tym, że sporną fotografię dostał od osoby sportretowanej? I druga sprawa: czy jednak … Czytaj dalej

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Pisałem tu jakiś czas temu, że nieterminowe rozpoznanie sprawy sądowej nie narusza dóbr osobistych podsądnego — ale przecież nie jest tak, że opieszałość sądu nie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą. Zatem z okazji opublikowania tekstu jednolitego ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez … Czytaj dalej

Odszkodowanie za szkodę rolną wyrządzoną przez dzikie zwierzęta

chwytanie chronionych gatunków zwierząt

Całkowicie na marginesie: opublikowana w piątek nowelizacja prawa łowieckiego (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie, Dz.U. z 2016 r. poz. 1082) zmienia zasady odpowiedzialności za szkodę rolną wyrządzone przez dziką zwierzynę. Chodzi oczywiście o nowelizację art. 46 prawa łowieckiego, który obecnie nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich „wynagradzanie szkód” … Czytaj dalej