Zakaz stosowania uniformów i nazw wprowadzających w błąd przez organizacje prozwierzęce (projekt)

Krótko i na temat, ale jeśli ktoś jeszcze pamięta niegdysiejsze projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ten się… zdziwi: oto w serwisie RCL pojawiła się kolejna propozycja nowych przepisów, które nominalnie mają na celu „poprawę nadzoru” — ale w środku jest zakaz stosowania uniformów przez organizacje prozwierzęce (projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad … Czytaj dalej

Odpowiedzialność prasy za naruszenie zasady audiatur et altera pars

Dla przypomnienia: prasa co do zasady nie odpowiada za publikację nieprawdziwych informacji — jeśli zrobiła wszystko, żeby prawidłowo ustalić fakty, a w przypadku zarzutów dotyczących określonych osób, dać im szansę się wypowiedzieć. Jednak naruszenie wymogu staranności i rzetelności prasowej, celowe publikowanie sensacyjnych i tendencyjnych wiadomości, bez weryfikacji zarzutów i bez zachowania reguły audiatur et altera pars może … Czytaj dalej

Homologacja „okna termicznego” w silnikach Volkswagena jest dozwolona — jeśli była konieczna ze względu na bezpieczeństwo użytkowania auta (C-873/19)

homologacja okna termicznego silnikach

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o kolejnym wyroku TSUE odnoszącym się do się do afery „Dieselgate” — a dokładnie o tym, że homologacja „okna termicznego” w silnikach koncernu VAG była dopuszczalna, o ile było to konieczne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. I, wcale nie na marginesie, krótka dygresja o jakości tłumaczenia unijnego … Czytaj dalej

Stowarzyszenie konsumenckie może wnieść „ogólne i zbiorowe” powództwo o naruszenie RODO

Sagi z RODO w roli głównej ciąg dalszy: i oto dziś TSUE orzekł, że stowarzyszenie konsumenckie może wnieść pozew o naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych — bez wykazywania konkretnego naruszenia i bez upoważnienia konkretnej osoby, której dane zostały naruszone. Wystarczające jest bowiem „uznanie”, iż naruszenie takie miało miejsce — zaś definicja danych osobowych pozwala odnieść … Czytaj dalej

Ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (projekt)

Krótko i na temat: w serwisie internetowym Izby Poselskiej pojawiła się projektowana ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, nakładająca na NGO-sy m.in. obowiązek informowania o wsparciu finansowym i danych wspierających spoza granicy, etc. A mianowicie, w pewnym skrócie: organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego będą miały obowiązek ujawniać informacje o wsparciu i źródłach finansowania pochodzących … Czytaj dalej