Wstrzymanie z odprowadzania tantiem za korzystanie z praw autorskich (bo koronawirus) nie oznaczało zwolnienia z obowiązku ich zapłaty

A skoro wczoraj było o uchwale „pełnego składu” Izby Cywilnej SN w/s kredytów frankowych, o której pisali prawie wszyscy, dziś czas na kilka zdań o innej uchwale z tego samego dnia, którą przeoczyć może wielu, w której SN wyjaśnił, że „wstrzymanie” pobierania tantiem przez organizacje zbiorowego zarządzania oznacza tylko czasowe odroczenie płatności, a więc nie … Dowiedz się więcej

„Muzyka tła” to także publiczne udostępnianie utworów — ale tantiemy nie należą się za sam fakt, że w pojeździe przewoźnika są zamontowane głośniki (TSUE)

We wczorajszym wyroku TSUE udzielił kilku odpowiedzi na ciekawe pytania o obowiązki podmiotów, które korzystają z publicznie odtwarzanych prawnie chronionych utworów. Czyli: czy puszczana”muzyka tła” wiąże się z obowiązkiem odprowadzania tantiem? I czy wynagrodzenie przysługuje za sam fakt zamontowania głośników w pojeździe przewoźnika — czy jednak nie tantiemy przysługują za odtwarzanie utworów, ale nie za samo … Dowiedz się więcej

Wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS (bo koronawirus) — z mocy prawa, ale pod warunkiem

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka zdań o tym, że wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS od dyskotek objętych zakazem działalności (bo koronawirus) nastąpiło z mocy prawa — acz pod warunkiem uregulowania przez podmiot ewentualnych zaległości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2022 r., VII AGa 379/21). Orzeczenie dotyczyło roszczeń ZAiKS-u z … Dowiedz się więcej

Roszczenie informacyjne dotyczy także danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty reprograficznej

A skoro kilka dni temu było o tym, że przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w usłudze chmurowej jest legalne, acz może wiązać się z obowiązkiem odprowadzenia opłat na rzecz twórców, dziś czas na kilka zdań o tym, że roszczenie informacyjne dotyczy także przedsiębiorców, których obciąża opłata reprograficzna od produkcji i importu urządzeń i nośników … Dowiedz się więcej

Przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w chmurze jest dopuszczalne — podobnie jak obciążanie dostawców opłatą na rzecz twórców

W wydanym dziś orzeczeniu poświęconym statusowi prawnemu rozwiązań chmurowych TSUE z jednej strony przesądził, że przechowywanie kopii zapasowej utworu na serwerach usługodawcy świadczącego usługi serwerowe w chmurze jest legalne — z drugiej jednak wskazując, iż prawo krajowe może nakazać pobieranie z tego tytułu opłat na rzecz twórców. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 … Dowiedz się więcej