Wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS (bo koronawirus) — z mocy prawa, ale pod warunkiem

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka zdań o tym, że wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS od dyskotek objętych zakazem działalności (bo koronawirus) nastąpiło z mocy prawa — acz pod warunkiem uregulowania przez podmiot ewentualnych zaległości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2022 r., VII AGa 379/21). Orzeczenie dotyczyło roszczeń ZAiKS-u z … Czytaj dalej

Roszczenie informacyjne dotyczy także danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty reprograficznej

A skoro kilka dni temu było o tym, że przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w usłudze chmurowej jest legalne, acz może wiązać się z obowiązkiem odprowadzenia opłat na rzecz twórców, dziś czas na kilka zdań o tym, że roszczenie informacyjne dotyczy także przedsiębiorców, których obciąża opłata reprograficzna od produkcji i importu urządzeń i nośników … Czytaj dalej

Przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w chmurze jest dopuszczalne — podobnie jak obciążanie dostawców opłatą na rzecz twórców

W wydanym dziś orzeczeniu poświęconym statusowi prawnemu rozwiązań chmurowych TSUE z jednej strony przesądził, że przechowywanie kopii zapasowej utworu na serwerach usługodawcy świadczącego usługi serwerowe w chmurze jest legalne — z drugiej jednak wskazując, iż prawo krajowe może nakazać pobieranie z tego tytułu opłat na rzecz twórców. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 … Czytaj dalej

Zryczałtowana wysokość tantiem oznacza, że pieniądze się należą nawet jeśli licencjobiorca nie korzysta z utworów

Czy umówienie się na zryczałtowaną wysokość wynagrodzenia — na przykład tantiem pobieranych przez organizację zbiorowego zarządzania od licencjobiorcy — oznacza, że wierzyciel musi wykazać, iż dłużnik korzystał z twórczości? Czy jednak ryczałt to ryczałt, a więc wystarczy dowód, że strony tak się umówiły, a faktura została wystawiona? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 7 czerwca 2021 … Czytaj dalej

Źle napisana umowa nie przenosi praw autorskich (i co najwyżej oznacza udzielenie licencji na korzystanie z utworu)

Korzystający z utworu ma obowiązek odprowadzić tantiemy na rzecz twórców poprzez organizację zbiorowego zarządzania, chyba że zawarł z twórcą odrębną umowę, na przykład przeniesienia autorskich praw majątkowych. W przypadku sporu kluczem jest oczywiście ustalenie co tak naprawdę strony postanowiły — czyli czy korzystający udzielił takiej zgody bezpośrednio, czy jednak zdecydował się na pośrednictwo ozz. Zawsze … Czytaj dalej