Trzykrotność wynagrodzenia — sprawa SK 32/14 w TK już za 3 dni

Jak pisałem miesiąc temu — już za trzy dni Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą przepisu pozwalającego na nałożenie na osobę naruszającą autorskie prawa majątkowe odszkodowania w „zryczałtowanej” wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego). PS Wyrok już jest, przepis został uznany za sprzeczny z konstytucją! Temat jest omówiony w … Czytaj dalej

Powiedział co wiedział #7 — „Wprowadźmy podatek od informacji”

Na marginesie wtorkowej debaty pt. „Piractwo czy dozwolony użytek?” — która była bardzo interesująca (bez złośliwości), acz po liźnięciu tematyki opłaty reprograficznej od nowych urządzeń mocno zdryfowała w kierunku bardzo branżowych bolączek trapiących rynek wykonawców muzycznych (czemu sprzyjała obecność „chłopców do bicia” w postaci przedstawicieli ZAiKS-u, w tym adw. Krzysztofa Zubera) — zastanowił mnie postulat jednego z … Czytaj dalej