Dostęp do informacji publicznej dot. wydatków członków PE podlega ochronie ze względu na ich prywatność i dane osobowe

W odwiecznych dywagacjach o wyższości dostępu do informacji publicznej nad prywatnością osób sprawujących funkcje publiczne mamy kolejny ciekawy (acz mocno kontrowersyjny głos). Otóż w wydanym dziś orzeczeniu stwierdzono, że dostęp do informacji publicznej nie obejmuje dokumentów pozwalających na ocenę sposobu wydawania publicznych pieniędzy przez członków Parlamentu Europejskiego — bo zawierają one dane osobowe parlamentarzystów (wyrok … Dowiedz się więcej

Wyrok TK: rozszerzony immunitet parlamentarny jest zgodny z art. 105 Konstytucji RP

Ryszard Czarnecki Róża Thun wyrok

Tego nie sposób przeoczyć: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 kwietnia 2016 r. (K 2/14) orzekł, że art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora — w części, w której powiedziane jest, iż immunitet obejmuje „a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu” — jest zgodny z art. 105 Konstytucji RP. art. … Dowiedz się więcej

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora — tekst jednolity z 2015 r.

Ryszard Czarnecki Róża Thun wyrok

W celach oczywistych informuję: wczoraj w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o wykonywaniu mandatu poselskiego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz.U. z 2015 r. poz. 1605). Tytułem ściągawki (przyda się na zajęcia z prawa konstytucyjnego): … Dowiedz się więcej

Granice krytyki w sporze politycznym a naruszenie dóbr osobistych

reklama przy płocie sąsiada

I całkowicie dla nabrania oddechu i niezbędnego dystansu — króciutka omówka wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. (sygn. akt VI ACa 746/14) czyli oddalenie powództwa senatora Grzegorza Biereckiego (szefa SKOK) o ochronę dóbr osobistych przeciwko Julii Piterze. A było to tak: senator Bierecki poczuł się urażony radiową wypowiedzią posłanki Pitery, która powiedziała, że: … Dowiedz się więcej

Ustawa o osobach starszych — parlament pracuje na pełnych obrotach produkując nowe przepisy o ulepszaniu świata i czynieniu życia łatwiejszym do zniesienia

Nie wiem czy to zbliżające się wybory czy głęboko tkwiąca potrzeba prawnego uregulowania wszystkiego co się rusza — która przechodzi z parlamentu do czynnika społecznego (por. projekt ustawy ustanawiający Dzień Sprzedaży Bezpośredniej na 17 października) — niemniej ostatnio zwróciłem uwagę na kolejny interesujący projekt Ustawy o Mieszaniu Herbaty Łyżeczką, od czego Robi się Ona Słodsza. Mowa … Dowiedz się więcej