Czy część programu komputerowego to też utwór?

Programista, który tworzy oprogramowanie w zespole, nie jest twórcą całości powstałego utworu, to oczywista oczywistość. Czy jednak wykonana przezeń część programu komputerowego może być traktowana jako utwór? Czy programista pracujący dla klienta może skorzystać z ulgi IP BOX? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2023 r. (II FSK 812/22)Nawet jeżeli stworzony i ostatecznie wykorzystywany przez użytkownika … Dowiedz się więcej

Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność podatkową za wystawienie przez pracownika — bez zgody i wiedzy firmy — fałszywej faktury? (TSUE)

A skoro rano było o tym, że prokurent nie odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki, nawet jeśli do jego obowiązków należało zajmowanie się podatkami, teraz czas na kilka akapitów o tym, że odpowiedzialność podatkową za wystawienie fałszywej faktury przez pracownika, który w gruncie rzeczy przywłaszczył tożsamość pracodawcy w celu prowadzenia swego procederu, może ponosić jego pracodawca. Wszystko jednak … Dowiedz się więcej

Czy prokurent odpowiada za zaległości podatkowe spółki?

Czy prokurent samoistny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do którego obowiązków należało zajmowanie się finansami, w tym sprawami podatkowymi, może odpowiadać za jej zobowiązania podatkowe? Czy jednak odpowiedzialność osób trzecich za zaległości wobec fiskusa reguluje ustawa — i nawet jeśli prokurent nawalił, to odpowiadać za to mogą tylko członkowie zarządu? (nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z … Dowiedz się więcej

Czy należne członkowi zarządu wynagrodzenie obliczone jako procent od zysku spółki jest opodatkowane podatkiem VAT?

Czy członek zarządu spółki, który otrzymuje wynagrodzenie zależne od zysku spółki, jest podatnikiem podatku VAT? Jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest związany ze spółką żadną sformalizowaną umową, a jego wynagrodzenie nie ma charakteru stałego i nie jest ekwiwalentne do świadczonych usług? Z takim problemem kilka dni temu zmierzył się Trybunał Sprawiedliwości UE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 … Dowiedz się więcej

Czy deklaracja podatkowa na starym formularzu — ale z rozporządzenia — jest prawidłowa?

Czy deklaracja podatkowa sporządzona na formularzu z rozporządzenia jest ważna i skuteczna? Czy jednak spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości ma obowiązek korzystać z późniejszych, udostępnionych w centralnym repozytorium, wzorów dokumentów elektronicznych? (nieprawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z 26 października 2023 r., I SA/Wr 204/23). Sprawa zaczęła się w styczniu 2022 r. od złożenia przez spółkę … Dowiedz się więcej