Tag: podatki

Wierzyciel nie może odmówić przyjmowania gotówki jako środka regulacji zobowiązań (tylko w Eurolandzie)

banknoty jedynym legalnym środkiem płatniczym

Państwa, w których obowiązującą walutą jest euro, nie są uprawnione do przyjmowania regulacji ograniczających możliwość regulowania niektórych zobowiązań wyłącznie do form bezgotówkowych (przelewów bankowych). Odmowa przyjmowania gotówki przez wierzyciela jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach — wynika to z faktu,…

Pies służbowy KAS

psy służbowe Krajowej Administracji Skarbowej

A skoro świat zewnętrzny się już ponoć zaczyna otwierać i być może nasz świat wewnętrzny też się nieco otworzy, to chyba nadarza się dobra okazja napisać kilka słów jak pracują i skąd się biorą psy służbowe Krajowej Administracji Skarbowej? W…

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za lukę prawną

Czy Skarb Państwa zawsze ponosi odpowiedzialność za lukę prawną, której skutkiem jest szkoda majątkowa? Czy jednak odpowiedzialność za zaniechanie legislacyjne wymaga wyraźnego prawnego obowiązku ustanowienia normy prawnej? Czy zatem brak powiększenia wynagrodzenia syndyka o podatek VAT — wynagrodzenia wynikającego z przepisów…

Wpłata podatku przez inną osobę

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik: czy na indywidualny rachunek podatkowy może być dokonana zapłata podatku przez inną osobę? Skoro każdy ma swój własny numer rachunku, zaś identyfikator podatkowy (NIP, PESEL) kryje się w numerze konta do wpłat i nie wynika już…

Mikrorachunek podatkowy (Q&A)

wpłata podatku indywidualny mikrorachunek podatkowy

Krótko i na temat, bo przecież świat oszalał, przez co piętrzą się błędne informacje — czyli kilka punktów wyjaśnienia: po co? kto? kiedy? i czy musi? — generować „do końca roku” i w ogóle korzystać z mikrorachunku podatkowego? Wprawdzie już…

Czy niewypłacalny przedsiębiorca, który nie zgłosił wniosku upadłościowego, może mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Konstrukcja produktu jako utwór

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wobec przedsiębiorcy, który mimo upadłości nie złoży w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości — to oczywista oczywistość. Czy to jednak oznacza, że każde uchybienie terminu na wniesienie wniosku upadłościowego — niezależnie od jego…