Nowy wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu (projekt)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: nalepka uprawniająca do wjazdu do trefy czystego transportu będzie miała nowy, nieco lepszy wzór (projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu). A mianowicie, w pewnym skrócie: Zamiast komentarza: co jak co, ale … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest nadanie pojazdowi nowego numeru VIN — jeśli pomylił się jego producent?

Czy dopuszczalne jest urzędowe nadanie numeru VIN samochodu, jeśli producent się pomylił, a błędne dane zostały wpisane do dokumentów pojazdu? Czy urząd, a najpóźniej sąd powinien skorygować taki błąd, nawet jeśli nie wynika to z przepisów prawa, ale jest to po prostu sprawiedliwe? Czy jednak administracja działa w granicach prawa — a sąd administracyjny kontroluje … Dowiedz się więcej

Zakaz przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (projekt)

Krótko i na temat, ale pominąć nie można: do laski marszałkowskiej wpłynęła propozycja zmian w prawie — ustawowy zakaz zarobkowego przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się w szczególności:7) zarobkowego przewozu osób pojazdami … Dowiedz się więcej

„TRUCKS YOU CAN TRUST” to slogan reklamowy, a nie znak towarowy

Czy fraza „TRUCKS YOU CAN TRUST” — odnoszona do pojazdów ciężarowych — może być zarejestrowana jako unijny znak towarowy? Czy jednak jest to zwykły slogan reklamowy, zaś hasełkom tego rodzaju ochrony zasadniczo się nie udziela? (wyrok Sądu UE z 24 kwietnia 2024 r. w/s Daimler Truck vs. EUIPO (TRUCKS YOU CAN TRUST, T-548/23). Sprawa zaczęła … Dowiedz się więcej

Nieobligatoryjny przepadek auta prowadzonego przez pijanego kierowcę (projekt)

A teraz coś z nieco innej beczki, bo oto miesiąc po tym jak zaczęły obowiązywać przepisy o obligatoryjnej konfiskacie aut prowadzonych przez pijanych kierowców — pojawił się projekt, w myśl którego przepadek pojazdu mechanicznego miałby charakter nieobligatoryjny (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw). Ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, … Dowiedz się więcej