Zamknięcie białoruskiej granicy dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek (od 1 czerwca 2023 r.)

Krótko i na temat, bo jak zapowiadali, tak też zrobili, a некаторым спадабаецца: już od 1 czerwca białoruskie i rosyjskie ciężarówki nie będą mogły wjeżdżać do Polski (rozporządzenie MSWiA z 29 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w/s czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U. z 2023 r. poz. 1022). Dla jasności, w niewielkim … Czytaj dalej

Czy niewpisany do CEPiK leasingobiorca nie musi płacić za przejazd autostradą?

Powinność uiszczenia należności za korzystanie z płatnych dróg co do zasady dotyczy właściciela pojazdu, to oczywista oczywistość. Czy to oznacza, że opłata za przejazd autostradą dotyczy leasingodawcy? Czy leasingobiorca może być zobowiązany do kupna biletu i ew. wniesienia opłaty dodatkowej (za brak biletu) tylko wówczas, gdy leasingodawca wpisał go do CEPiK? nieprawomocny wyrok WSA w Łodzi z … Czytaj dalej

Każdy właściciel samochodu może pozwać bezpośrednio producenta za „aferę Dieselgate” (TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że przepisy o homologacji pojazdów Euro 5 i 6 pozwalają każdemu klientowi wnieść pozew o „Dieselgate” bezpośrednio przeciwko producentowi samochodu wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2023 r. w/s Mercedes-Benz Group (C-100/21)1) [Przepisy homologacyjne dot. pojazdów] chronią, oprócz interesów ogólnych, szczególne interesy indywidualnego nabywcy pojazdu silnikowego w … Czytaj dalej

Czy odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku pokrywa zwrot nieponiesionych kosztów naprawy pojazdu?

Czy właściciel uszkodzonego auta może żądać od ubezpieczyciela hipotetycznych — wynikających z kalkulacji kosztorysowej — wydatków na jego naprawę, jeśli pojazd już naprawił, acz za znacznie mniejsze pieniądze? Czy jednak oznaczałoby to zwrot nieponiesionych kosztów naprawy, a więc prowadziłoby do naruszenia zasady, iż odszkodowanie nie powinno przewyższać doznanej szkody? I, wcale nie na marginesie: czy wpływ … Czytaj dalej

Sprowadzany do Polski samochód — wyrejestrowany po solidnym dzwonie — to odpad

uszkodzony wyrejestrowany samochód odpad

Czy można sprowadzić do Polski i ponownie zarejestrować pojazd, który po solidnym wypadku trafił do kasacji? Czy jednak taki uszkodzony i wyrejestrowany samochód należy traktować jako odpad, który co najwyżej nadaje się do recyklingu? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2022 r. (III OSK 6051/21)1) Naprawa pojazdu wycofanego z eksploatacji w warsztacie samochodowym narusza art. … Czytaj dalej