Czy można żądać informacji o danych przetwarzanych w policyjnych bazach KCIK i KSIP?

RODO pozwala każdemu na otrzymanie informacji o przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych — o rodzaju danych, celach przetwarzania, odbiorcach, którym dane zostały udostępnione — a także żądać usunięcia danych, to oczywista oczywistość. Prawo to jednak nie jest nieograniczone — zatem czy możliwe jest uzyskanie informacji o danych przetwarzanych przez policję w bazach prowadzonych w celu … Dowiedz się więcej

Czy zatarty wyrok za przestępstwo może być przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń — żołnierzowi, który służy z karabinem w ręku?

O pozwolenie na broń może się ubiegać wyłącznie osoba, która nie stwarza zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa. Przesłanki tej nie sposób oceniać wyłącznie na podstawie wyroków skazujących za przestępstwa, podobnie zatarcie skazania (i fikcja niekaralności) nie musi oznaczać, że zainteresowany jest „czysty”, to oczywista oczywistość. Zatem czy możliwa jest, ze względu na stwarzane ryzyko, odmowa wydania … Dowiedz się więcej

Policja musi — z czasem — usuwać dane ze swoich baz (TSUE)

Czy przepisy przewidujące wieczne, tj. aż do śmierci, przetwarzanie danych sprawców przestępstw w policyjnych rejestrach są zgodne z prawem unijnym? Czy jednak przechowywanie w policyjnej bazie danych osób karanych, w celach operacyjnych, dla potrzeb prowadzenia dochodzeń w przyszłości — bez możliwości wcześniejszego usunięcia — nie daje się obronić w kontekście przysługującego każdemu prawa do ochrony życia … Dowiedz się więcej

Czy stawiając zarzut przekroczenia prędkości policja powinna uwzględniać margines błędu urządzenia pomiarowego?

Przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnej prędkości powinno wiązać się z dotkliwą sankcją, to oczywista oczywistość. Czy jednak wlepiając mandat lub kierując wniosek o ukaranie prowadzącego policja powinna uwzględniać błąd pomiaru radaru laserowego? A może tak zaawansowane urządzenie techniczne jest nieomylne — bo tak twierdzi MSWiA? (nieprawomocny wyrok SR Lublin-Zachód z 24 października 2023 r., III W 727/23). Orzeczenie … Dowiedz się więcej

15 tys. zł zadośćuczynienia za 36 godzin bezprawnego zatrzymania — to dużo czy mało?

Jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie przez policję? Jeśli zatrzymano nie groźnego przestępcę, lecz młodą dziewczynę protestującą przeciwko decyzjom władzy? Jeśli bezprawne pozbawienie wolności wiązało się ze szczególnym udręczeniem, a trwało półtorej doby? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 czerwca 2023 r. , II AKa 272/22). Sprawa zaczęła się od zatrzymania przez policję … Dowiedz się więcej