Nowelizacja inwigilacyjna: zwiększenie uprawnień policji w zakresie ingerencji w prywatność

Czysto informacyjnie: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną nowelizację inwigilacyjną — czyli ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147). W bardzo dużym skrócie nowe przepisy oznaczają rozszerzenie kompetencji policji i innych formacji służb specjalnych, w szczególności poprzez: I już całkowicie … Dowiedz się więcej

A policja pitu-pitu (czyli wniosek policji o udostępnienie danych osobowych)

policja wniosek udostępnienie danych osobowych

Taka ciekawostka: sporo mówi się ostatnio o projekcie ustawy inwigilacyjnej — czyli możliwości praktycznie dowolnego (bez kontroli sądowej lub choćby prokuratorskiej) sięgania przez policję po dane telekomunikacyjne i „dane internetowe” (druk nr 154). Ludzie mają ból głowy — jak mają wyglądać gwarancje naszej prywatności, skoro już nawet luźny art. 18 ust. 6 UoŚUDE nie wystarcza. A ja … Dowiedz się więcej

Czy wyrok może zobowiązywać pozwanego do powiadomienia portali o bezprawności treści

To jest ciekawy problem: wskutek bezprawnego działania jakiejś osoby dochodzi do wycieku pewnych informacji (na przykład nagrania), które w niekontrolowany sposób rozchodzą się po sieci. Czy osobie, której dobra osobiste zostały w ten sposób naruszone, przysługuje możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zobowiązanie do powiadomienia o bezprawności treści? Słowem: czy pozwany może zostać zmuszony do tego, by … Dowiedz się więcej

Czy pistolet hukowy wymaga pozwolenia? A czy (być może nieprawdziwa) informacja KGP o wymaganym pozwoleniu na broń może naruszać dobra osobiste sprzedającego?

A skoro na łamach czasopisma Lege Artis zagościła tematyka związana z bronią (m.in. Nuż w bżuhu (a ściśle: nóż jako broń biała w ustawie o broni) oraz Karalność posiadania noża w miejscu publicznym (art. 50a par. 1 kw) — mnie zaś czasem nachodzi na ogrywanie tematu od paru stron — dziś będzie parę akapitów o tym czy błędna … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie za pobicie przez policję (za odmowę przyjęcia mandatu)

Sztambuch amatora-glosatora nie byłby kompletny gdyby nie pojawił się w nim temat odszkodowania za pobicie przez policję. Czyli czy jeśli policjanci pobiją kogoś na komisariacie, po zatrzymaniu sprawcy rzekomego wykroczenia — to można liczyć na odszkodowanie i kto powinien je zapłacić? (Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I … Dowiedz się więcej