Wypłata po zerwaniu polisolokaty nie stanowi świadczenia głównego w rozumieniu art. 385(1) par. 1 kc

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenie wypłacane po zerwaniu polisolokaty nie stanowi świadczenia głównego w rozumieniu przepisów o klauzulach abuzywnych. uchwała Sądu Najwyższego z 17 lipca 2020 r. (III CZP 75/19) ​Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie … Dowiedz się więcej

Wprowadzająca w błąd reklama nie musi kłamać — wystarczy, że dezinformuje

Czy przekaz marketingowy wprowadza konsumenta w błąd tylko wówczas, jeśli przekazuje nieprawdziwe informacje? Czy jednak wprowadzenie w błąd może polegać także na udzielaniu informacji prawdziwych, ale w mylący sposób? I wcale nie na marginesie: czy fakt, że ktoś jest klientem banku oznacza, że zna się na rynku finansowym i umie prawidłowo ocenić produkty bankowe? wyrok … Dowiedz się więcej

Dobrowolne świadczenie nie jest bezpodstawnym wzbogaceniem (więc nie można żądać jego zwrotu)

zwrot nienależnego świadczenia

Wymyślane od czapy opłaty likwidacyjne za zerwanie polilolokaty stanowią klauzulę abuzywną, to oczywista oczywistość. Załóżmy jednak, że ubezpieczyciel tak bardzo chciał przekonać klienta do zakupu takiego instrumentu finansowego, że aż wypłacił mu pozaumowny bonus za zawarcie umowy. Czy w przypadku nałożenia przez sąd obowiązku zwrotu opłaty likwidacyjnej ubezpieczycielowi należy się zwrot nienależnego świadczenia (bonusu)? Czy … Dowiedz się więcej

Czy wprowadzenie w błąd co do warunków kredytu może skutkować nieważnością umowy?

Czy wprowadzenie kredytobiorcy w błąd co do warunków kredytu — przedstawienie kredytu indeksowanego do CHF jako tańszego od złotówkowego, podanie nieprawdziwej RSSO, nierzetelna informacja o ryzyku walutowym — może skutkować podważeniem całej umowy jako nieważnej? Czy jednak sąd powinien oceniać umowę taką, jaką klient zawarł z klientem, nie bacząc na składane w toku negocjacji zapewnienia? … Dowiedz się więcej

Czy polisolokata z „100% ochroną kapitału” to wprowadzanie konsumenta w błąd?

Czy podmiot oferujący polisolokaty może marketingowo ogrywać hasło „100% ochrony kapitału”, pomijając informacje o ryzyku inwestycyjnym i opłacie likwidacyjnej — wyjaśniając takie detale drobnym druczkiem w dokumentach podpisywanych przez klientów — czy jednak takie działanie może być traktowane jako wprowadzenie konsumentów w błąd? Czy wprowadzaniem w błąd będzie przedstawianie elementów ubezpieczeniowych polisolokaty wyłącznie jako niezbędnych … Dowiedz się więcej