Doręczenie decyzji administracyjnej wiąże strony mimo braku potwierdzenia

A teraz coś z całkiem innej beczki: zwykle spotykamy się z problemami prawnymi wynikającymi z braku doręczenia pisma (wyroku, decyzji) — co jednak zrobić jeśli miało miejsce rzeczywiste doręczenie decyzji administracyjnej, ale nie ma na to dowodu w postaci prawidłowej zwrotki? Na to pytanie pośrednio odpowiada SN w tezowanym wyroku I OSK 3095/15. wyrok NSA … Dowiedz się więcej

Czy obrączkowanie ptaków może prowadzić do znęcania się nad zwierzętami?

odszkodowanie wykorzystanie grafiki facebooku

A skoro wczoraj było o tym, że przycinanie psu uszu i ogona jest przestępstwem, dziś — w nadziei, że szereg P.T. Czytelników Lege Artis wyjdzie z domu, więc najwcześniej przeczyta tekst kole wieczora — kilka akapitów o tym czy nieprawidłowo przeprowadzone obrączkowanie ptaków może szkodzić zwierzęciu (a może nawet stanowić znęcanie się nad zwierzętami)? A przy … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za bezprawie państwa zależna jest od stwierdzenia niezgodności z prawem działania organu (art. 417(1) kc)

Rozmawiamy tu sobie czasem o odpowiedzialności za bezprawie państwa (za szkodę wyrządzoną bezprawnym działaniem organów państwa, por. Roszczenie odszkodowawcze spółki w przypadku tymczasowego aresztowania jej prezesa lub Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym oraz Odpowiedzialność gminy za nieważny testament allograficzny) — czas na jeszcze jedno ciekawe orzeczenie SN, dzięki któremu można sobie naświetlić istotny … Dowiedz się więcej

Kodeks postępowania administracyjnego — tekst jednolity 2017

Tego na łamach Lege Artis przeoczyć nie można — kodeks postępowania administracyjnego otrzymał właśnie tekst jednolity (został on opublikowany w Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Nie wiem jak dobrze streścić tę (w sumie niedługą) ustawę, ale spróbujmy: kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady prowadzenia postępowania: przed organami administracji publicznej (i innymi podmiotami, np. w przypadku odmowy … Dowiedz się więcej

Zasada legalizmu czasem musi ustąpić stabilności prawa

Jak sygnalizowałem kilka dni wcześniej Trybunał Konstytucyjny w dniu 12 maja 2015 r. rozpoznał wniosek WSA w Warszawie dotyczący konstytucyjności art. 156 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego — a ściśle ograniczenia w możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa (por. Nieważność decyzji administracyjnej w Trybunale (P 46/13). W sentencji wyroku TK z 12 maja 2015 r. … Dowiedz się więcej