Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt)

A skoro niedawno było o pomyśle utworzenia internetowego portalu umożliwiającego udzielanie poparcia kandydatom ubiegającym się o start w wyborach, dziś czas na kilka zdań o tym, że będzie Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych). A mianowicie, w olbrzymim skrócie: art. 9 ust. 1-2 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach … Dowiedz się więcej

Ustawa o ochronie sygnalistów

Krótko i na temat, bo pewnie jeszcze będę na tutejszych łamach wracał do niektórych detali: dwa miesiące temu TSUE przyklepał nałożoną na Polskę karę za niewdrożenie dyrektywy 2019/1937 w/s ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (7 mln euro plus 40 tys. euro za każdy dodatkowy dzień opóźnienia) — a dokładnie wczoraj w Dzienniku Ustaw została … Dowiedz się więcej

Czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem sądowym swojej jednostki wojskowej?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli: czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem swojej jednostki wojskowej w toku postępowania sądowego? Jeśli jest prawnikiem, ale nie jest radcą prawnym czy adwokatem? Czy wojskowego pełniącego służbę można uznać za pracownika jednostki wojskowej? uchwała Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2024 r. (III CZP 47/23)Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową … Dowiedz się więcej

Czy IOD może wnieść skargę na administratora danych osobowych, dla którego pracuje?

Inspektorowi Ochrony Danych przysługują określone gwarancje w zakresie niezależności i ochrony przed konfliktem interesów. Czy zatem naruszenie tych gwarancji przez administratora jest naruszeniem RODO? I czy zainteresowanej osobie przysługuje skarga na naruszenie niezależności IOD? I, nieco rozszerzając zagadnienie: czy można wnieść skargę na naruszenie RODO — czy jednak tylko na naruszenie przepisów o przetwarzaniu danych … Dowiedz się więcej

Czy radny jednej dzielnicy może pracować w urzędzie innej dzielnicy? (mowa o m.st. Warszawy, ale zakaz łączenia mandatu z zatrudnieniem w urzędzie dotyczy wszystkich gmin)

Obowiązkiem rady gminy jest m.in. kontrola działalności wójta / burmistrza / prezydenta miasta, zatem, dla zwiększenia zakresu niezbędnej niezależności, radnemu nie wolno pracować w „macierzystym” urzędzie, pod rygorem wygaśnięcia mandatu. Urzędnikowi wolno kandydować do rady, ale w przypadku uzyskania mandatu musi wziąć bezpłatny urlop w pracy (i może w tym czasie iść pracować gdzie indziej). … Dowiedz się więcej