Czy radny jednej dzielnicy może pracować w urzędzie innej dzielnicy? (mowa o m.st. Warszawy, ale zakaz łączenia mandatu z zatrudnieniem w urzędzie dotyczy wszystkich gmin)

Obowiązkiem rady gminy jest m.in. kontrola działalności wójta / burmistrza / prezydenta miasta, zatem, dla zwiększenia zakresu niezbędnej niezależności, radnemu nie wolno pracować w „macierzystym” urzędzie, pod rygorem wygaśnięcia mandatu. Urzędnikowi wolno kandydować do rady, ale w przypadku uzyskania mandatu musi wziąć bezpłatny urlop w pracy (i może w tym czasie iść pracować gdzie indziej). … Dowiedz się więcej

Na dyscyplinarne zwolnienie radnego samorządowego musi zgodzić się rada — czy to oznacza ochronę jego stosunku pracy?

A teraz coś z jeszcze innej beczki, czyli czy stosunek pracy radnego samorządowego — biorąc pod uwagę, że wymagana jest zgoda rady na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy radnego — podlega szczególnej ochronie? I czy rada może odmówić tej zgody z powołaniem się na wysoką ocenę sposobu sprawowania przez radnego mandatu? nieprawomocny wyrok WSA we … Dowiedz się więcej

Obowiązek wystawiania wychowanków przez kluby piłkarskie narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników (TSUE)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, iż narzucony przez UEFA obowiązek wystawiania wychowanków do składów meczowych narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2023 r. w/s SA Royal Antwerp Football Club vs. Union royale belge des sociétés de football … Dowiedz się więcej

Wygasanie stosunków pracy po pozytywnym oświadczeniu lustracyjnym to niedopuszczalna odpowiedzialność zbiorowa

Zasady cywilizowanego prawa pozwalają karać ludzi tylko za popełnione czyny i tylko po postępowaniu sądowym. Czy zatem dopuszczalne jest zwalnianie z pracy, z mocy prawa, tylko za to, że kiedyś pracowały nie tam, gdzie trzeba, a teraz złożyły pozytywne oświadczenie lustracyjne? Czy jednak trzeba patrzeć nie na to, gdzie ktoś pracował, lecz co w pracy robił … Dowiedz się więcej

Czy benefity z pracowniczego programu kafeteryjnego należy opodatkować dopiero w momencie wymiany punktów na konkretne świadczenie?

opodatkowanie benefitów programu kafeteryjnego

Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, a więc każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu. Czy zatem podatek od przyznawanych pracownikom punktów, za które można „dostać” określoną wartość, należy odprowadzić już w momencie zasilenia konta użytkownika w systemie? Czy jednak opodatkowanie benefitów z programu kafeteryjnego powinno nastąpić w momencie wymiany punktów na określony towar lub usługę? (wyrok Naczelnego … Dowiedz się więcej