Wynagrodzenie należne organizacji zbiorowego zarządzania za pobieranie tantiem podlega opodatkowaniu VAT-em (TSUE)

A skoro jest dziś mała afera z tantiemami dla wydawców polskich mediów cyfrowych od gigantów internetowych, to warto kilka zdań poświęcić dzisiejszemu orzeczeniu TSUE, z którego wynika, że państwo może pobierać podatek VAT od prowizji za pobieranie przez organizacje zbiorowego zarządzania tantiem należnych twórcom — bo jest to zwykła usługa, a usługi są opodatkowane. wyrok Trybunału … Dowiedz się więcej

Czy handel używanym oprogramowaniem jest nielegalny?

Czy handel używanym oprogramowaniem jest nielegalny? Czy skup i sprzedaż używanych aplikacji jest zakazany? Czy osoba, która odkupuje od użytkowników gry komputerowe, aby dalej je sprzedać, popełnia przęstepstwo piractwa? postanowienie Sądu Najwyższego z 27 maja 2024 r. (IV KS 12/24)Obrót używanym oprogramowaniem jest całkowicie legalny i dopuszczalny, zgodnie z prawem i orzecznictwem polskim oraz europejskim. Orzeczenie dotyczyło … Dowiedz się więcej

Czy kod źródłowy aplikacji mObywatel zostanie kiedyś upubliczniony?

Krótko i na temat, ale to jest w sumie znaczące: ponieważ nadchodzi pierwsza rocznica wejścia w życie ustawy o aplikacji mObywatel, a więc powinien zbliżać się dzień, w którym upubliczniony zostanie jej kod źródłowy — ale może też się zdarzyć, że udostępnienie kodu źródłowego aplikacji mObywatel nie nastąpi nigdy. Stosowna nowelizacja przepisów zaszyta została w … Dowiedz się więcej

Państwo może nakazać zbieranie adresów IP użytkowników internetu w celu wykrywania sprawców naruszeń prawa autorskiego (TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś orzeczeniu TSUE stwierdził, że zbieranie adresów IP użytkowników internetu, którzy bezprawnie dzielą się chronionymi utworami, nie jest sprzeczne z przepisami o poufności komunikacji — o ile przy okazji nie są przechowywane inne dane prowadzące do naruszenia prywatności. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 kwietnia 2024 r. w/s La … Dowiedz się więcej

Wstrzymanie z odprowadzania tantiem za korzystanie z praw autorskich (bo koronawirus) nie oznaczało zwolnienia z obowiązku ich zapłaty

A skoro wczoraj było o uchwale „pełnego składu” Izby Cywilnej SN w/s kredytów frankowych, o której pisali prawie wszyscy, dziś czas na kilka zdań o innej uchwale z tego samego dnia, którą przeoczyć może wielu, w której SN wyjaśnił, że „wstrzymanie” pobierania tantiem przez organizacje zbiorowego zarządzania oznacza tylko czasowe odroczenie płatności, a więc nie … Dowiedz się więcej