Twórcy projektu architektonicznego, któremu brak uprawnień zawodowych też przysługują prawa autorskie do utworu

Czy projekt architektoniczny autorstwa twórcy bez uprawnień zawodowych może być traktowany jako utwór? Czy prawa autorskie do projektu architektonicznego mogą przysługiwać studentowi architektury? A może projektowanie sprowadza się do kompilacji powszechnie stosowanych rozwiązań technicznych, a zatem nie sposób mówić o jakimkolwiek stopniu zindywidualizowanej kreatywności? I, wcale nie na marginesie: czy wykorzystanie projektu i wizualizacji w celach promocyjnych inwestycji wymaga … Czytaj dalej

Domek do 70 m kw. na zgłoszenie — bez pozwolenia budowlanego (projekt)

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w serwisie RCL ujawniono zarys kolejnej propozycji związanej z „Polskim (Nowym?) Ładem” — tej, która przewiduje, że będzie można budować domek do 70 m2 bez pozwolenia budowlanego, tj. wyłącznie na zgłoszenie budowlane (projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Projekt … Czytaj dalej

Służebność drogi koniecznej — czym jest „odpowiedni” dostęp do drogi publicznej?

służebność drogi koniecznej

Czy o służebność drogi koniecznej może wystąpić właściciel działki, który ma możliwość przejścia do ulicy przez inną sąsiednią nieruchomość? Czy jednak, skoro warunkiem ustanowienia służebności jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, należy ocenić na czym polega ów „odpowiedni” dostęp? I, wcale nie na marginesie: czy służebność drogi koniecznej zawsze oznacza prawo przejazdu samochodem — … Czytaj dalej

Czy zatwierdzenie regulaminu strzelnicy jest pierwszym — czy ostatnim — etapem organizacji obiektu?

posiadanie broni palnej alarmowej

Czy zatwierdzenie regulaminu strzelnicy powinno być pierwszą czy ostatnią formalnością związaną z powołaniem takiego obiektu? Czy zatem regulamin należy stworzyć dla strzelnicy już utworzonej, czy to raczej na jego podstawie strzelnica będzie wykonywana? Czy utworzenie ziemnej strzelnicy w lesie wymaga jakichkolwiek formalności urzędowych (pozwolenia budowlanego, etc.)? wyrok WSA w Białymstoku z 17 października 2019 r. … Czytaj dalej

Nowe wymiary miejsca parkingowego (2,5 x 5 m)

nieznajomość podstawy prawnej ukarania Odmowa przyjęcia mandatu

Krótko i na temat, chociaż sprawa ponoć jest kontrowersyjna: opublikowana niedawno nowelizacja rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków zmieniła m.in. wymiary miejsca parkingowego (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) Dla przypomnienia (no dobra, … Czytaj dalej