Służebność drogi koniecznej — czym jest „odpowiedni” dostęp do drogi publicznej?

służebność drogi koniecznej

Czy o służebność drogi koniecznej może wystąpić właściciel działki, który ma możliwość przejścia do ulicy przez inną sąsiednią nieruchomość? Czy jednak, skoro warunkiem ustanowienia służebności jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, należy ocenić na czym polega ów „odpowiedni” dostęp? I, wcale nie na marginesie: czy służebność drogi koniecznej zawsze oznacza prawo przejazdu samochodem — … Czytaj dalej

Czy zatwierdzenie regulaminu strzelnicy jest pierwszym — czy ostatnim — etapem organizacji obiektu?

posiadanie broni palnej alarmowej

Czy zatwierdzenie regulaminu strzelnicy powinno być pierwszą czy ostatnią formalnością związaną z powołaniem takiego obiektu? Czy zatem regulamin należy stworzyć dla strzelnicy już utworzonej, czy to raczej na jego podstawie strzelnica będzie wykonywana? Czy utworzenie ziemnej strzelnicy w lesie wymaga jakichkolwiek formalności urzędowych (pozwolenia budowlanego, etc.)? wyrok WSA w Białymstoku z 17 października 2019 r. … Czytaj dalej

Nowe wymiary miejsca parkingowego (2,5 x 5 m)

nieznajomość podstawy prawnej ukarania Odmowa przyjęcia mandatu

Krótko i na temat, chociaż sprawa ponoć jest kontrowersyjna: opublikowana niedawno nowelizacja rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków zmieniła m.in. wymiary miejsca parkingowego (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) Dla przypomnienia (no dobra, … Czytaj dalej

Wadliwe wykonywanie prac budowlanych i odstąpienie od umowy (art. 656 kc)

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Idzie zima, być może część robót budowlanych będzie miała jakieś przestoje — natomiast na pewno jest to dobry czas na dokształt. Dziś na tapetę bierzemy tematykę związaną z budownictwem: jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą wadliwe wykonywanie prac budowlanych? Czy wykonawca może ponosić odpowiedzialność wobec zamawiającego już na etapie prowadzenia prac budowlanych, czy dopiero po … Czytaj dalej