Prawnicy, nie bójcie się listeli (czy pismo od adwokata musi mieć formę papier-koperta?)

pismo od adwokata

A skoro było już o predylekcji niektórych środowisk do posługiwania się corporate email bullshit — to może warto dziś pół akapitu o tym, że przecież nie zawsze pismo od adwokata musi mieć postać kartka+koperta — bo równie dobry jest listel i komputer? Przyznam, że czasem rozwala mnie taka sytuacja: piszę sobie coś do kogoś (najczęściej w … Dowiedz się więcej

Odsetki ustawowe i za opóźnienie — nowe zasady obliczania od 2016 r.

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych — oraz tych za opóźnienie, bo warto zwrócić uwagę, że już za półtora miesiąca inną wartość będą miały odsetki ustawowe a inną odsetki za opóźnienie. Wszytko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w … Dowiedz się więcej

Prawa do firmy — majątkowe czy osobiste?

przestępstwo nakazywania pracy dzień wolny handlu

Kontynuując wątek firma wg prawników a firma potocznie — dziś czas na ciekawe orzeczenie pokazujące jak może wyglądać spór o prawa do firmy (prawa do nazwy, pod jaką przedsiębiorca funkcjonuje na rynku). Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 lutego 2015 r. (sygn. akt I ACa 1714/14). W bardzo dużym skrócie: powód wystąpił … Dowiedz się więcej

Nazwisko wspólnika a firma przedsiębiorcy (w kontekście śmierci lub odejścia tegoż wspólnika)

konsumeryzacja przedsiębiorców

Ciągnąc dalej wywód co to właściwie znaczy „firma” przedsiębiorcy i czym to się je — dziś parę zdań o tym co się dzieje z firmą po śmierci przedsiębiorcy, odejściu wspólnika, który dał nazwisko do firmy lub po sprzedaży przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 43(8) kodeksu cywilnego (i nie tylko). art. 43(8) kc: § 1. W przypadku utraty … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie leasingu — uchwała SN III CZP 52/15

Wśród kilku wczorajszych orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy zwrócić chyba warto na uchwałę dotyczącą konsekwencji wypowiedzenia leasingu. Uchwała Sądu Najwyższego z 16 września 2015 r. (III CZP 52/15)Obowiązek pomniejszenia wysokości przewidzianych w umowie leasingu a nie zapłaconych rat o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy, nie obejmuje rat wymagalnych … Dowiedz się więcej