Właściwość miejscowa sądu w sprawach dot. roszczeń pracowników tymczasowych

W drugim dzisiejszym wyroku TK orzekł, iż przepis ustawy o pracy tymczasowej wyznaczający pracownikowi tymczasowemu wyłącznie sąd pracy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej — i pomijający dopuszczalność ustalenia właściwości ze względu na miejsce świadczenia pracy — stanowi przejaw dyskryminacji i ograniczenia prawa do sądu (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r., P 121/15). … Dowiedz się więcej

Zdaniem TK osoba przymusowo umieszczona w zakładzie psychiatrycznym musi mieć prawo osobistej obrony przed sądem

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TK stwierdził, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego pozbawiające osobę umieszczoną w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym prawa do udziału w posiedzeniu sądowym dotyczącym tego środka zabezpieczającego naruszają konstytucyjne gwarancje prawa do sądu oraz wolności osobistej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r., SK 13/14). art. 204 kkw § … Dowiedz się więcej

Związanie sądu I instancji wyrokiem wydanym w apelacji nie narusza konstytucji (P 126/15)

Czysto informacyjnie: w wydanym dziś wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że związanie związanie sądu I instancji poglądem wyrażonym w wyroku wydanym w apelacji nie stanowi naruszenia prawa do sądu. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z z 8 listopada 2016 r. (P 126/15)  Art. 386 § 6 kpc w zakresie, w jakim ocena na i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w … Dowiedz się więcej

Nie matura lecz chęć szczera… (czy można podwyższyć ocenę z matury w sądzie?)

A skoro dziś Dzień Nauczyciela, to oprócz wszystkiego najlepszego! — garść dywagacji: czy uczeń niezadowolony z wyniku egzaminu maturalnego — uznawszy, że zaniżona została ocena na egzaminie — może odwołać się od wyniku matury do sądu? A jeśli nawet nie bezpośrednio — to może chociaż zaniżony wynik egzaminu może naruszać dobra osobiste maturzysty? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Dowiedz się więcej

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym (V CSK 741/14)

A piąteczek jeszcze jeden ciekawy wyrok Sądu Najwyższego traktujący o tym czym jest a czym nie jest naruszenie dóbr osobistych — no i czy opieszałość sądu w rozpoznaniu sporu może naruszać dobra osobiste strony procesu? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r. (V CSK 741/14), teza Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem … Dowiedz się więcej