Czyżby koniec „syndromu dnia pierwszego” w zatrudnianiu (nowelizacja art. 29 par. 2 kp)?

Poniedziałek w czasopiśmie Lege Artis to tradycyjne spotkania z prawem pracy — dostosowały się do tego nasze władze, bo oto dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano najświeższą nowelizację kodeksu pracy (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 910). Wprowadzane nowelizacją zmiany kp dotyczą: Opublikowana dziś … Dowiedz się więcej

Dyskryminacja płacowa prokuratora — czyli co zrobić jeśli kolega zza biurka przypadkowo dostał podwyżkę? (II PK 236/14)

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Gazeta prawna pisze dziś o mobbingu w Sądzie Okręgowym w Katowicach, a mnie od razu przyszedł na myśl dość świeży SN, w którym zmierzono się z problemem: czym jest dyskryminacja płacowa prokuratora? a zwłaszcza czy dyskryminacją (ze względu na staż pracy) jest odmowa zmiany kategorii zaszeregowania prokuratora, jeśli inny prokurator dostał podwyżkę wskutek błędu przełożonego? i … Dowiedz się więcej

Tłumaczenia prawnicze: język polski zawsze wskazany (a czasem nakazany)

odszkodowanie wykorzystanie grafiki facebooku

Jednym z pytań, które wcale nie tak rzadko trafia do mnie, jest pytanie o to „co ma prawo do języka” — czyli na ile skuteczne są wobec nas postanowienia umów (w tym umów o pracę), jeśli sporządzone są w języku obcym. A co z reklamą towarów i instrukcjami obsługi — czy Polak musi znać język Szekspira, … Dowiedz się więcej

Brak konkretności przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (II PK 240/14)

A skoro dziś poniedziałek, to czas na powrót do pracy, to czas na powrót do prawa pracy — czyli parę akapitów o tym, że brak konkretności przyczyny zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 kp) może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy — nawet jeśli obiektywnie oceniane okoliczności przemawiają za słusznością decyzji o dyscyplinarce (na podstawie wyroku Sądu … Dowiedz się więcej

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (II PK 343/14)

Troszkę na marginesie ludzkich pytań o zmianę przepisów o okresie wypowiedzenia umów o pracę — czyli jak się to ma do pozawieranych między pracownikami a pracodawcami aneksów opisujących „jakoś inaczej” okresy wypowiedzenia umowy na czas określony — słowem: czy dopuszczalne jest umowne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2016 r. … Dowiedz się więcej