O tym, że państwo może sobie przejąć odpowiedzialność za skutki uboczne szczepionki na COVID-19 (i może nawet zwolnić z odpowiedzialności koncerny farmaceutyczne, jeśli tak zechce)

odpowiedzialność skutki szczepionki koronawirusa

Rzuciła mi się w oczy informacja, że kupując świeże i niesprawdzone szczepionki na COVID-19 Komisja Europejska przejęła z producentów odpowiedzialność za ich skutki zdrowotne (a raczej przerzuciła ją na poszczególne państwa), a także komentarz, że oto mamy stary schemat: prywatyzacja zysków i upaństwowienie ryzyka (miłośnicy teorii spiskowych dodają, że o to chodziło w całej pandemii). … Dowiedz się więcej

Czy nazwa produktu leczniczego może bazować na dowcipie słownym? („KROPLE USPOKAJAJĄCE SPOKOJNE”)

A skoro dziś Prima Aprilis to warto poświęcić kilka akapitów w poszukiwaniu pytania: czy produkt leczniczy może mieć dowcipną nazwę — byle była zgodna z ustawą — czy też jednak żart językowy dyskwalifikuje oznaczenie jako niepoważne? (wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 2011 r. (VI SA/Wa 200/11). Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego złożył … Dowiedz się więcej