Prokurent u jednoosobowego przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (art. 109(1) kc)

Krótko i na temat: opublikowany dziś blok ustaw tworzących tzw. „konstytucję biznesu” to nie tylko relatywnie krótkie prawo przedsiębiorców czy ustawa o CEIDG ale też sążnista ustawa wprowadzająca (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która nowelizuje tyle przepisów, że wyliczający je przypis nie zmieścił się na całej jednej stronie (!). Mniejsza z tym; natomiast ciekawą … Czytaj dalej

Prokura łączna niewłaściwa: prokurent z członkiem zarządu po nowelizacji art. 109(4) kc

Nowelizacja art. 115 kc to nie ostatnia zmiana kodeksu cywilnego wynikająca z opublikowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Warto bowiem także odnotować zmianę przepisów o prokurze, wskutek której ta nieszczęsna prokura łączna niewłaściwa jest już jak najbardziej … Czytaj dalej

Odwołanie zarządu spółki nie ma wpływu na umocowanie prokurenta (II OZ 475/16)

Odwieczne podchwytliwe pytanie (jedno z wielu): czy spółka może być skutecznie reprezentowana przez prokurenta jeśli jej zarząd został odwołany (lub członkowie zarządu zrezygnowali z funkcji)? Czy też — w przypadku postępowania sądowego — zachodzą przesłanki w postaci braków w składzie organu, które uniemożliwiają jej działanie? postanowienie NSA z 17 maja 2016 r. (II OZ 475/16) Skoro spółka … Czytaj dalej

Oświadczenie członka zarządu spółki o rezygnacji z funkcji (uchwała SN III CZP 89/15)

A teraz coś z całkiem innej beczki: kilka dni temu SN podjął w siedmioosobowym składzie uchwałę dotyczącą wątpliwości — komu członek zarządu spółki ma złożyć oświadczenie o rezygnacji? (por. Rezygnacja członka zarządu a reprezentacja spółki (III CZP 89/15). uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15) Oświadczenie członka zarządu … Czytaj dalej

Prokura łączna mieszana a reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z prokurentem

Troszkę na marginesie rozważań o skutkach uchwały Sądu Najwyższego odnoszącej się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej (III CZP 31/14) — w najnowszym biuletynie 2/2016 Izby Pracy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN opublikowano wzmiankę o interesującym postanowieniu, w którym mówi się o modelu „podpowiedzianym” rok temu jako sposób na bolączki wywołane „ubiciem” prokurentów łącznych niewłaściwych. … Czytaj dalej