Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy (uchwała SN III CZP 31/15)

I jeszcze jedna ciekawa uchwała Sądu Najwyższego sprzed paru dni, a dotycząca innego ciekawego sporu: o przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy w spółce kapitałowej. Czyli: dywidenda jest świadczeniem okresowym (bo może się należeć wspólnikom raz do roku, po zakończeniu roku obrachunkowego), a zatem stosujemy do niego 3-letni okres przedawnienia z art. 118 kc, czy też zastosowanie … Dowiedz się więcej

Windykacja przedawnionego długu może naruszać dobra osobiste dłużnika

Już kiedyś było o tym, że błędne dane w BIK mogą uzasadniać roszczenie o ochronę dóbr osobistych (ale trzeba mieć na uwadze kto za to ponosi odpowiedzialność!), czas na parę zdań o tym, że windykacja przedawnionego długu może naruszać dobra osobiste rzekomego dłużnika (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 12 marca 2014 r., sygn. akt XII C … Dowiedz się więcej

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia

A skoro już jesteśmy przy drażliwych tematach — drażliwy temat to oczywiście fikcja doręczenia jako bat na dłużników, którzy metodą „na strusia” unikają odpowiedzialności i wierzycieli — warto chyba iść za ciosem i skreślić kilka zdań o przedawnieniu roszczeń, a zwłaszcza jak skuteczne jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej