Czy skargę na naruszenie RODO przez sąd powszechny można wnieść do WSA?

Czy skarga na naruszenie RODO przez sąd powszechny — lub na bezczynność w zakresie rozpatrzenia skargi na naruszenie danych osobowych — może być wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Czy jednak WSA nie jest organem nadzoru nad sądami powszechnymi, zatem taka skarga zostanie odrzucona? nieprawomocne postanowienie WSA w Krakowie z 3 listopada 2023 r. (II SAB/Kr … Dowiedz się więcej

PUODO nie zajął się skargą przez kilka miesięcy? Możesz żądać rekompensaty (i nałożenia grzywny na prezesa urzędu)

Każdy urząd powinien zajmować się wpływającymi sprawami i wyjaśniać je w prawidłowym terminie. Zasada ta dotyczy także wnoszonych skarg na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osboowych. Czy zatem przewlekłe rozpatrywanie skargi przez PUODO może wiązać się z odpowiedzialnością organu? Czy skarżący może żądać finansowej rekompensaty za opieszałość? (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 stycznia … Dowiedz się więcej

Czy pozostawienie podania bez rozpoznania to bezczynność organu?

Czy urząd może domagać się od strony postępowania dostarczenia materiałów potwierdzających informacje, które ten sam urząd powinien dobrze znać? Czy w przypadku nieuzupełnienia wniosku organ może pozostawić go bez rozpoznania? Czy jednak pozostawienie podania bez rozpoznania może być wówczas kwalifikowana jako bezczynność organu? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lipca 2022 r. (II GSK 618/22)Skuteczne, a więc … Dowiedz się więcej

Przewlekłość w rozpatrywaniu skargi przez PUODO

Czy półtora roku oczekiwania na decyzję PUODO w sprawie wniesionej skargi na przetwarzanie danych osobowych to długo czy krótko? Czy PUODO powinien prowadzić postępowania w tempie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego, czy jednak ustawa o ochronie danych osobowych określa inne terminy załatwiania spraw? Czy przewlekłość w rozpatrywaniu skargi przez PUODO może być przesłanką zasądzenia sumy … Dowiedz się więcej

Czekasz rok na wyznaczenie terminu rozprawy? Możesz skarżyć przewlekłość postępowania!

Przewlekłość postępowania sądowego może być podstawą do wniesienia skargi i żądania odszkodowania pieniężnego od sądu. Czy można jednak mówić o przewlekłości jeśli sąd przez 13 miesięcy nie wyznacza rozprawy apelacyjnej? Czy przewlekłość można wiązać tylko z samym przebiegiem postępowania w toku instancji (długie odstępy między rozprawami, etc.)? A czy wydanie wyroku po wniesieniu skargi czyni … Dowiedz się więcej