Linie lotnicze odpowiadają za poparzenie pasażera rozlaną kawą (C-532/18)

reklamacja opóźnionego lotu

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność także za skutki oparzeń wywołanych kawą rozlaną na pokładzie samolotu — bo wypadkiem jest każde zdarzenie, które spowodował sprzęt przeznaczony do obsługi pasażerów, nawet jeśli takie ryzyko nie jest typowe dla przewozów lotniczych. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19 grudnia 2019 … Dowiedz się więcej

Czy podróżując bez biletu — nie zawieramy umowę przewozu, a więc nie płacimy kary umownej za jazdę na gapę?

Podróż bez biletu umowa przewozu

Czy podróż bez biletu oznacza, że umowa przewozu — o ile warunkiem jej zawarcia jest wniesienie opłaty za przejazd — nie została zawarta? Skoro zatem pasażer nie zawarł umowy o przewóz, to nie wiążą go określone przez przewoźnika postanowienia regulujące odpowiedzialność za jazdę na gapę? Co by oznaczało, że dodatkową opłatę za jazdę bez biletu … Dowiedz się więcej

„Lex Uber” już w Dzienniku Ustaw („Paranoid”)

używanie świateł drogowych

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano „Lex Uber”, czyli przykład tego jak generalny i abstrakcyjny akt normatywny jakim jest ustawa może być „znaczony” precyzyjnym podmiotem regulacji (ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1180). Rzecz jasna nazwa firmy … Dowiedz się więcej

Czy przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzuli abuzywnej?

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

A skoro kilka dni temu było o tym, że jest projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakładający traktowanie jednoosobowego przedsiębiorcy jako konsumenta — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że już dziś przedsiębiorca może pozwać ubezpieczyciela o stosowanie klauzul abuzywnych we wzorcu umowy ubezpieczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 listopada 2018 r., sygn. … Dowiedz się więcej

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za towar skradziony metodą „na koło”?

ryczałt noclegi kabinie TIR

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przewożony towar, który został mu skradziony metodą „na koło”? Czy jednak przedsiębiorca, który podzlecił usługę transportową innemu przewoźnikowi, nie jest aby spedytorem — zatem odpowiedzialności za utratę towaru nie ponosi? A przy okazji: na kim spoczywa obowiązek dowodowy w przypadku powstania roszczeń tego rodzaju? (wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia … Dowiedz się więcej